Конкурс на заміщення вакантних посад

Луганський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету.

Згідно з вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. №1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання ними трудових договорів (контрактів)», Статуту Луганського національного аграрного університету, Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету, оголошується конкурс на посади: 

 Економічний факультет: 

Кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії: 

 • Завідувач кафедри – 1 

Кафедра права, менеджменту, статистики та економічного аналізу: 

 • Доцент – 1 

Кафедра обліку фінансів та інформаційних технологій: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Професор – 1 
 • Доцент 4  
 • Старший викладач – 1 
 • Асистент кафедри – 1 

 Навчально-науковий інститут біологічних і харчових технологій: 

Кафедра тваринництва та харчових виробництв: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Професор – 1 
 • Доцент – 3 
 • Асистент – 1 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Доцент 2 

Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини: 

 • Директор навчально-наукового інституту – 1 

Кафедра ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Доцент – 1 
 • Професор – 1 
 • Старший викладач – 1 
 • Асистент – 1 

Кафедра інфектології, якості та безпеки продукції АПК: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Професор – 1 
 • Доцент 1 

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства: 

 • директор навчально-наукового інституту – 1 

Кафедра ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Доцент 1 
 • Старший викладач – 1 

Кафедра механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Старший викладач – 1 
 • Професор – 1 

Навчально-науковий інститут будівництва: 

Кафедра землевпорядкування і кадастру: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Старший викладач – 1 
 • Доцент 1 
 • Асистент – 1 

Кафедра будівництва та архітектури: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Доцент 1 
 • Старший викладач – 1 
 • Асистент – 1 

Навчально-науковий інститут агрономії: 

 • Директор навчально-наукового інституту – 1 

Кафедра селекції, рослинництва та захисту рослин: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Професор – 1 
 • Доцент 1 

Кафедра наук про землю та лісівництва: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Доцент – 1 
 • Старший викладач – 1 
 • Асистент2 

Кафедра загальноосвітньої підготовки: 

 • Завідувач кафедри – 1 
 • Професор (історико-філософського спрямування) – 1 
 • Доцент (історико-філософського спрямування) – 1 
 • Доцент (соціально-гуманітарного спрямування) – 1 
 • Доцент (технічного спрямування) – 1 
 • Старший викладач (історико-філософського спрямування) – 1 
 • Професор (технічного спрямування) – 1 
 • Старший викладач (гуманітарного спрямування (українська мова) – 1 
 • Старший викладач (гуманітарного спрямування (іноземна мова) – 1 

Адміністративно-управлінський персонал: 

 • Вчений секретар – 1 
 • Завідувач аспірантури – 1 

 Вимоги до претендентів на посади директора навчально-наукового інституту: 

 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю навчально-наукового інституту;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

 Вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри: 

 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
 • стаж науковопедагогічної діяльності не менше ніж 2 роки;
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347);
 • є авторами навчально-методичних праць, наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав ;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

 Вимоги до претендентів на посаду професора кафедри: 

 • ступінь доктора наук (як виняток – доктора філософії або кандидата наук) за відповідною науковою спеціальністю, вчене звання професора за профілем кафедри;
 • стаж науковопедагогічної або наукової діяльності не менше ніж 2 роки;
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 7 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347);
 • є авторами наукових і навчально-методичних праць опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

 Вимоги до претендентів на посаду доцента кафедри: 

 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук за відповідною науковою спеціальністю; як правило, вчене звання доцента або професора відповідно до профілю кафедри;
 • стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше двох років;
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347);
 • навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі. 

 Вимоги до претендентів на посаду старшого викладача кафедри: 

 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) (або ступінь магістра, спеціаліста) за відповідною науковою спеціальністю за профілем кафедри;
 • стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше двох років;
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347);
 • навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав; 
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі. 

 Вимоги до претендентів на посаду асистента кафедри: 

 • освітній ступінь магістра за профілем кафедри, без вимог до стажу роботи;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

 Вимоги до претендентів на посаду вченого секретаря : 

 • повна вища освіта (магістр, спеціаліст), без вимог до стажу роботи. 

 Претенденти на заміщення вакантних посад подають до загального відділу університету такі документи: 

Завантажити бланки одним файлом

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості. 

Працівники повинні бути готовими до викладання у різних містах провадження освітньої діяльності університету. А саме на базі відокремлених структурних підрозділів:

 • м. Старобільськ (вул. Слобожанська, 68) у Донецькій області;
 • с. Веселе (вул. Молодіжна 8) у Луганській області
 • м. Слов’янськ (вул. Свободи 23) у Донецькій області;
 • м. Костянтинівка (вул. Ломоносова 157 б) у Донецькій області; 
 • навчально-науковогий центр з надання освітній послуг у м. Харків (селище Докучаєвське Харківської області). 

Подати заяву та документи можна за адресами: 

 • 92700, вул. Слобожанська, 68, м. Старобільськ, Луганський національний аграрний університет, кабінет відділу кадрів; 
 • 84122, вул. Свободи 23, м. Слов’янськ, Слов’янський коледж Луганського національного аграрного університету, кабінет загального відділу університету. 

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном +38 (050) 021 22 81 або за електронною поштою rector@lgnau.edu.ua