Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб на 01.01.2019

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

у Луганському національному аграрному університеті

станом на 01.01.2019 року

 

Код напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги Найменування напряму підготовки, спеціальності, виду освітньої послуги Ліцензований обсяг, осіб на рік Фактична кількість, осіб
денна форма заочна форма денна форма заочна форма
1 2 3 4 5 6
Підготовка бакалаврів
6.030502 Економічна кібернетика 25 25 3 0
6.030504 Економіка підприємства 50 50 2 8
6.030507 Маркетинг 25 25 1 1
6.030508 Фінанси і кредит 50 50 1 7
6.030509 Облік і аудит 225 225 4 9
6.030601 Менеджмент 100 75 5 7
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 25 25 0 0
6.051701 Харчові технології та інженерії 120 50 3 3
6.060101 Будівництво 115 115 6 13
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 50 50 12 4
6.090101 Агрономія 175 175 1 13
6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 90 90 7 0
6.090103 Лісове і садово-паркове господарство 30 30 5 6
6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 265 265 3 12
6.110101 Ветеринарна медицина 180 0 20  
051 Економіка 100 26 10
071 Облік і оподаткування 450 35 46
072 Фінанси, банківська справа та страхування 100 41 29
073 Менеджмент 175 57 44
076 Маркетинг 50 28 12
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 50 24 11
101 Екологія 50 32 8
181 Харчові технології 170 53 22
192 Будівництво та цивільна інженерія 230 56 55
193 Геодезія та землеустрій 100 45 24
201 Агрономія 350 127 78
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 180 56 29
205 Лісове господарство 60 35 33
208 Агроінженерія 530 181 107
211 Ветеринарна медицина 180 83 0
Підготовка магістрів
071 Облік і оподаткування 30 14 15
073 Менеджмент 85 29 33
076 Маркетинг 25 11 11
101 Екологія 15 10 4
192 Будівництво та цивільна інженерія 50 19 16
201 Агрономія 50 33 24
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 115 14 12
205 Лісове господарство 25 6 9
208 Агроінженерія 90 63 21
211 Ветеринарна медицина 20 61 0

 

English EN Ukrainian UK