Наука

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Луганського НАУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

 

План проведення наукових заходів МОН України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛНАУ »

 • моніторинг шкідливих організмів у посівах польових сільськогосподарських культур та на багаторічних насадженнях
 • управлінські аспекти модернізації аграрного виробництва в умовах інтеграції України до європейського економічного простору
 • удосконалення засобів механізації процесів у рослинництві та технології їх технічного обслуговування і ремонту
 • удосконалення експлуатаційних показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин»
 • розробка методу оцінки роботи ґрунтообробних робочих органів на основі використання сучасних моделей ґрунтового середовища
 • збереження, підтримання та реалізація генофондного біорізноманіття великої рогатої худоби України
 • оптимізація селекційних методів підвищення продуктивних якостей та відтворення тварин стосовно умов Сходу України
 • встановити вплив технологічних рішень на господарсько-корисні ознаки та ефективність тваринництва
 • розробка ефективної схеми діагностики та профілактики при асоційованих інфекціях сільськогосподарських тварин з використанням сучасних дезінфікуючих препаратів
 • розробка ефективних методів регуляції і управління репродуктивною функцією свійських тварин
 • розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового синтезу та лазерного випромінювання
 • охорона біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку природного середовища Східного регіону України
 • розробка інноваційних технологій виробництва харчових продуктів з м’ясо-молочної сировини

На замовлення сайту Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій.

Станом на квітень 2016 року до бази даних Scopus включено 128 вищих навчальних закладів України, що на 8 вищих навчальних закладів більше ніж у вересні 2014 року. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка – 73 (72 у попередньому рейтингу), Харківський національний університет ім. Каразіна – 57 (52) та Львівський національний університет ім. Франка – 46.

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року


Наукометрична база даних SciVerse Scopus

Наукометричні бази даних