Наука

Електронні репозитарії

Аспірантура і докторантура

Тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує Луганський національний аграрний університет у 2020 р.

Штатні науково-педагогічних та наукових працівникі Луганського НАУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій. (див перелік статей)

English EN Ukrainian UK
Догори