Офіційна інформація

  1. Статут Луганського національного аграрного університету
  2. Положення про організацію навчального процесу в луганському національному аграрному університеті
  3. Положення про Вчену раду Луганського національного аграрного університету
  4. Положення про науково-методичну комісію Луганського національного аграрного університету
  5. Ліцензія надання вищої освіти
  6. Сертифікати про акредитацію
  7. Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України (Акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр»)
  8. Наказ Мінагрополітики №408 від 20.10.14 р. “Щодо організації освітнього процесу Луганського НАУ”

Звіт ректора за 2017 рік

Річний звіт за 2017 рік про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

ПОЛОЖЕННЯ

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Луганського НАУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ