Біолого-технологічний

Біологотехфак

Історія факультету (у той час зооінженерного) починається з 1970 року. Першим його фундатором й деканом був доцент Змійов В.В. У подальшому у різні роки факультет очолювали доценти Зборщенко М.Ф., Захаренко О.М., Дубін А.М., Афанасенко В.Ю.

З переміщенням університету до м. Харків у 2015 році на посаду декана факультету був призначений кандидат екон. наук, доцент Германенко О.М.

Нині до складу біолого-технологічного факультету входять три кафедри: кафедра біології тварин, кафедра розведення та генетики тварин та кафедра технологій виробництва і переробки продукції тваринництва.

Навчальний процес на факультеті забезпечується шляхом ефективного використання штатних науково-педагогічних працівники, а також залученням до навчально-методичної роботи відомих науковців за сумісництвом. При цьому науковий ступінь мають 89% професорсько-викладацького складу факультету, з них доктори наук – 12%.

Науково-педагогічний колектив факультету у своїй діяльності постійно прагне до високої якості підготовки фахівців, яка б відповідала європейським стандартам й дозволяла випускникам факультету успішно реалізовувати себе у галузі виробництва і переробки продукції тваринництва.

Біолого-технологічний факультет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», а також магістрів за спеціальностями: «Годівля тварин і технологія кормів», «Розведення та селекція с.-г. тварин», «Конярство та кіннозаводство».

Студенти факультету також мають можливість, починаючи з 4 курсу навчатися і додатково одержати інший державний диплом за другою спеціальність, як правило економічного напряму.

Факультет підтримує творчі наукові зв’язки з іншими ВНЗ та науково-дослідними інститутами НААН України.

Посади, які може обіймати випускник біолого-технологічного факультету ЛНАУ

У сфері виробництва тваринницької продукції і його забезпечення

 • фахівець-консультант, менеджер по розведенню, утриманню і годівлі сільськогосподарських тварин або птиці аграрних фірм, корпорацій;
 • менеджер, головний технолог, технолог кінного заводу, іподрому;
 • менеджер, головний технолог, технолог по виробництву молока, яловичини, свинини і інших видів продукції тваринництва;
 • головний зоотехнік, зоотехнік відділення, зоотехнік селекціонер с.-г. підприємства, фермерського господарства;
 • менеджер, головний технолог, технолог із годівлі і технології кормів;
 • керівник і заступник керівника с.-г. підприємства по кормовиробництву, годівлі тварин;
 • завідувач відділом, менеджер, керівник департаменту годівлі тварин і технології кормів аграрних корпорацій, холдингів;
 • менеджер, головний технолог, технолог комбікормового заводу, кормоцеху, цеху по виробництву кормових добавок с.-г. підприємств
 • менеджер, супервайзер, мерчандайзер, торговий агент по реалізації кормів і кормових добавок;
 • зав. відділу, технолог, науковий співробітник, завідуючий лабораторією аналізу хімічного складу і поживної цінності кормів;
 • менеджер, головний технолог, технолог, начальник цеху птахофабрики і цеху з виробництва яєць або м’яса птиці;
 • менеджер, головний технолог, технолог інкубаторної станції;
 • менеджер, головний технолог, технолог племпідприємства, філій племпідприємства і т. д.
 • маркетолог, менеджер, керівник реалізації племінних тварин;
 • менеджер, головний технолог, технолог по племінній роботі, оцінці племінних тварин племзавода, племрепродуктора;
 • контроль-асистент з племінної роботи, експерт-бонітувальник з племінної роботи;
 • єгер, зоолог, завідуючий віварієм, орнітолог заповідників, заказників і так далі;
 • іхтіолог, рибовод, рибінспектор, кінолог;
 • головний фахівець, фахівець зоопарку, зоосаду і так далі

У сфері освіти,науки, переробки та реалізації продукції

 • менеджер, головний фахівець, фахівець відділу організації виробництва і маркетингу продукції тваринництва, управління агропромислового розвитку районних, обласних державних адміністрацій і інших структур державного управління і місцевого самоврядування;
 • менеджер, старший інспектор, інспектор із якості і формування ресурсів с.-г. продуктів районних, обласних державних адміністрацій;
 • менеджер, головний фахівець, фахівець агентства з ідентифікації і реєстрації с.-г. тварин;
 • менеджер, технолог, головний технолог по первинній переробці молока, м’яса, шерсті і інших видів продукції тваринництва;
 • менеджер цеху реалізації, маркетолог тваринницької продукції супермаркетів і інших торгових центрів і т. п.;
 • начальник цеху постачання сировини, менеджер по постачанню сировини на молокопереробні, м’ясопереробні і інші переробні підприємства;
 • менеджер, головний технолог, технолог по переробці сировини і продукції хутрових виробів;
 • молодший, старший науковий співробітник, керівник відділу науково-дослідних організацій Національної академії аграрних наук України;
 • експерт із дослідження якості кормів і продукції тваринництва відділень таможні, карантинних служб.

Контакти:

btf_lnau@ukr.net +38(066)796-51-68