ННІ ветеринарної медицини

Ветфак

У Луганському національному аграрному університеті спеціальність «Ветеринарна медицина» була відкрита в 1997 році при зооветеринарному факультеті. У 2000 році був створений факультет ветеринарної медицини.

Великий вклад у становлення та розвиток факультету ветеринарної медицини зробив доктор ветеринарних наук, професор Мороз Іван Герасимович (1918-2001). Під його керівництвом для факультету було підготовлено 8 кандидатів ветеринарних наук. Напрямами наукової школи І. Г. Мороза були боротьба з безпліддям корів і свиней, вивчення відтворювальної функції у помісних телиць в умовах Донбасу, розробка екологічно чистих методів лікування та профілактики маститів і ендометритів у корів.

Із моменту засновування факультету на посаді декана працювало дві видатні людини: к.в.н., доцент Руденко А. Ф., к.в.н., доцент Шарандак В. І. Зараз його очолює кандидат ветеринарних наук, доцент Бабенко Олексій Петрович.

У жовтні 2014 року факультет разом з іншими підрозділами ЛНАУ був переміщений із непідконтрольної Україні території у місто Харків, проте це стало поштовхом для змін, до вироблення нових інноваційних форм роботи.

Сьогодні факультет ветеринарної медицини складається з трьох кафедр:

  1. Кафедра інфектології, якості і безпеки продукції АПК.
  2. Кафедра ветеринарної хірургії, терапії та акушерства.
  3. Кафедра фізіології та мікробіології.

Сучасний факультет ветеринарної медицини співпрацює з провідними науковими установами міста Харків: Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України та ННЦ «Інститутом експериментальної і клінічної ветеринарної медицини». Відкрито філії кафедр на базі кращих приватних та державних ветеринарних клінік у Київській, Харківській та Луганській областях.

У філіях кафедр студенти мають змогу закріпити пройдений теоретичний курс навчання на практиці та поглиблено вивчити сучасні методи діагностики, лікування та профілактики хвороб.

Контакти:

nni_vetmed@lnau.in.ua +38(066)248-68-56