Економічний факультет

Факультет готує фахівців з 6 спеціальностей:

051 «Економіка»

Економіка – це наука про використання обмежених ресурсів, виробництво, розподіл, обмін, продаж та споживання товарів і послуг. Сучасні підходи і методи в економіці не ефективні без використання інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та засобів системного аналізу.

071 «Облік і оподаткування»

Обліково-аналітична, контрольно-ревізійна, податкова та аудиторська діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання. Є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба у фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах. Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

073 «Менеджмент»

Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво ресурсами (гроші, люди, час). Управління в широкому сенсі, проектна діяльність (Six Sigma, Kanban, Scrum, PRINCE2 та інші), аналіз ризиків, робота в команді, стратегія підприємства. Якщо Ви маєте талант організатора, а Вашу активність та цілеспрямованість важко не помітити, то ваше покликання – професія менеджера.

075 «Маркетинг»

Маркетинг – основа сучасного бізнесу. Буквально «маркетинг» означає ринкову діяльність. Це – створення, просування, подання продукту покупцеві, управління взаємовідносинами з покупцем з вигодою для підприємства. Завдання сучасного маркетингу – визначення та задоволення людських та суспільних потреб. Сучасний маркетинг використовує різні засоби розповсюдження інформації: Інтернет (SEO, SMM, SMO, SEM, SEA), газети, радіо, телебачення, чутки та інші неформальні підходи взаємодії з цільовою аудиторію.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Організація та моделювання власного бізнесу, створення та розвиток стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.), набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж, теоретичні знання та практичні навички організації ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Адміністративно-правові нормативи, юридичні знання і вміння (від оформлення документів до захисту у суді), формування бізнесу (ідея, плани, команда, виробництво та інше), торгівля (пошук клієнтів, прийняття рішень: що, де, коли і з ким).

До складу економічного факультету входить 3 кафедри:

  • кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії
  • кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу;
  • кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій.

Освітньо-професійну підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький колектив однодумців. Більше 90% викладачів факультету мають вчені ступені і звання, постійно підвищують свою кваліфікацію. Пильна увага приділяється викладачами удосконаленню навчально-методичних комплексів з навчальних курсів і дисциплін. Минулий педагогічний досвід постійно просіюється з урахуванням адаптації до мінливих умов ринкової економіки. 

Завдяки вміло створеним навчальним планам, студенти різних спеціальностей з метою закріплення теоретичних знань, періодично виїжджають на практичні заняття, які проводяться в умовах виробництва. Викладачами факультету організовано плідну співпрацю з провідними підприємствами та організаціями Луганської, Донецької та Харківської областей, основними з яких є: 

  • Головні регіональні управління АТ КБ “ПриватБанк”
  • ТОВ “Нібулон”
  • ПП “СПС” (ТМ Приправка)
  • ДП “Дослідне господарство” “Кутузівка” Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України
  • ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” та його філія “Легендарненьський елеватор”.

Слід наголосити, що після проходження практики в АТ КБ “ПриватБанк”, ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” та у його філії “Легендарненьський елеватор” кращі студенти завжди отримують запрошення на роботу по закінченню навчання. Тому багато випускників економічного факультету є співробітниками таких підприємств та мають гідні посади

Частина студентів факультету проходять практичну підготовку на фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Фінляндія, Данії, Польщі, Португалії та інших країнах світу. А на щорічній конференції «Міжнародні практики – важливий крок до майбутньої успішної кар'єри», яка проходить на економічному факультеті, студенти презентують результати власних закордонних практик. Основними здобутками таких студентів завжди є: наявність передового закордонного досвіду роботи, значне покращення рівня володіння іноземною мовою та гідна грошова винагорода за роботу, що виконувалась під час проходження практики.

На факультеті активно діє студентське самоврядування, проводяться наукові, культурні, спортивні заходи, що дають можливість реалізувати весь потенціал студентів. 

Економічний факультет славиться своїм Студентським науковим товариством під назвою «Growing». Завдяки організаторському таланту викладачів, в межах товариства студенти готуються до участі у наукових заходах: олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт, у стипендіальних програмах. Зокрема, студенти завжди є учасниками науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття» (ЛНАУ), Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука та інших заходів. Цілком відповідаючи своїй назві, наукова активність студентів економічного факультету дійсно зростає (“growing” з англ. мови перекладається як “вирощування, зростаючий”). 

І звичайно, саме економічний факультет фактично не мислить своє життя без творчого відпочинку. Свою діяльність здійснюють танцювальний колектив, вокально-інструментальна група факультету, яка завжди відрізнялася поданням публіці авторських пісень, наповнених щирістю і теплотою. Незмінним ініціатором і організатором художньої самодіяльності є креативний союз викладачів і студентів економічного факультету.

В рамках спортивного руху ЛНАУ здобувачі вищої освіти економічного факультету приймають участь у командних та індивідуальних змаганнях як на університетському, так і на обласному і, навіть, загальноукраїнському рівні. Зокрема популяризуються такі види спорту як футбол (призові місця на обласних змаганнях), волейбол (чоловіча та жіноча команди), баскетбол, настільний теніс. Є індивідуальні успіхи в пауерліфтингу (кандидати та майстри спорту) та легкій атлетиці. Набувають розвитку змагання з кіберспорту (Dota 2).

Вступайте до навчання на економічний факультет Луганського національного аграрного університету та отримуйте якісну професійну підготовку!

В.о. декана економічного факультету – Мічківський Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, s.michkivskyy@lgnau.edu.ua

Член приймальної комісії від економічного факультету – Наголюк Олена Євгеніївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, tel:+380997000957, o.naholiuk@lgnau.edu.ua.

Контактні дані Економічного факультету

tel:+380637419307,
tel:+380665154099
Пн-Пт 9.00-16.00
Сб-Нд вихідний
У неробочий час пишіть нам у Месенджер ФБ
https://www.facebook.com/lnauekonom або на пошту fac.eco@lgnau.edu.ua

Економічний факультет Луганського національного аграрного університету був створений у 1959 році. Вже багато років поспіль факультет готує висококваліфікованих спеціалістів для вдалого працевлаштування. Випускники економічного факультету працюють економістами, фінансистами, державними службовцями, бухгалтерами, програмістами, аналітиками, аудиторами у банках, планових, фінансових і бухгалтерських відділах підприємств, у податкових інспекціях, а також викладачами економічних дисциплін у вищих навчальних закладах. 

Адже економічний факультет ні на хвилину не забуває про свою головну місію – реалізацію якісного освітнього процесу.

Сьогодні на факультеті на денній та заочній формах навчання здобувають вищу економічну освіту за освітніми рівнями “Бакалавр” та  “Магістр”. Під загальною назвою економічна освіта ховається кілька перспективних спеціальностей, серед яких абітурієнт може обрати ту, що найбільше відповідає його уподобанням та професійним мріям.

На кожній кафедрі факультету функціонують наукові студентські гуртки, основним призначенням яких є розвиток у студентів наукових здібностей та залучення їх до наукової роботи. Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця на  міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт, олімпіадах, у стипендіальних програмах.