Акредитація – 071 Облік і оподаткування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Переглянути

Українська мова
Історія України та української культури
Іноземна мова
Філософія
Безпека життєдіяльності
Вища математика
Інформатика та інформаційні технології
Економічна теорія
Інформаційні системи та інформаційні технології
Мікроекономіка та макроекономіка
Історія економіки та економічної думки
Теорія ймовірності та математична статистика
Економетрика
Оптимізаційні методи та моделі
Економіка
Менеджмент
Маркетинг
Фінанси грощі і кредит
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціальнотрудові відносини
Міжнародна економіка
Статистика
Економічний аналіз
Правознавство
Організація виробництва в АПК
Основи формування професійних компетенцій
Системи і методи прийняття рішень
Аналіз господарської діяльності
Фінансовий та управлінський облік
Звітність підприємства
Облік у банках та бюджетних установах
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Аудит
Облік і оподаткування в аграрному секторі
Робоча программа виробничої практики

Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
Рівень вищої освіти Магістр
Освітня програма Переглянути
Звіт про самооцінювання Переглянути
Навчальний план Денна переглянути

Заочна переглянути

Робочі програми навчальних дисциплін Переглянути
Рецензії Переглянути
Розклад роботи експертної групи Переглянути
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми Переглянути
Висновок роботи галузевої експертної ради Переглянути
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Переглянути
English EN Ukrainian UK