Нормативно-правовое забезпечення

Стратегія розвитку Луганського національного аграрного університету на 2020-2025 рр.

Положення про освітні програми Луганського національного аграрного університету

Положення про організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному університеті (у новій редакції)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Луганському національному аграрному університеті

Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про порядок підготовки здобувачів вищьої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Луганському національному аграрному університеті

Порядок надання студентам Луганського національного аграрного університету графік індивідуального навчання

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором

Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Луганського національного аграрного університету (нова редакція)

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Луганському аграрному універитеті

Правила прийому до Луганського національного аграрного університету для здобуття вищої освіти в 2020 році (зі змінами)

Положення про визнання результатів навчання, отриманих  у неформальній та/або інформальній освіті

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення аакадемічної різниці

Кодекс корпоративної культури Луганського національного аграрного університету

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педадогічних працівників Луганського національного аграрного університету 

Колективний договір Луганського національного аграрного університету на 2017-2022 роки

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педадогічних і науково-педадогічних працівників Луганського національного аграрного університету

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання у Луганському національному аграрному університеті