Історія

Історія

Луганський національний аграрний університет – це один з найбільших університетів України, заснований ще в 1921 році. За цей час він перетворився в імените, багатопрофільний навчальний заклад вищого – IV рівня акредитації з підготовки фахівців: агрономів, економістів, інженерів-механіків, інженерів з виробництва та переробки продукції тваринництва, будівельників, ветеринарних лікарів, інженерів-технологів за зберігання, консервування та переробки м'яса і м'ясопродуктів, інженерів-технологів за зберігання, консервування та переробки молока і молокопродуктів. На семи факультетах навчаються тисячі студентів.

Історія

У зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася на Сході України, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 408 від 20 жовтня 2014 року «Про організацію навчального процесу в Луганському національному аграрному університеті» університет тимчасово розміщений в місті Харкові.
Наказом Міністерства виконання обов'язків ректора покладено на професора, д.т.н. Брагінця Миколи Володимировича.

Робота університету здійснюється відповідно до ліцензії на акредитацію від 7 липня 2014 року. Ліцензійний обсяг складає 4500 студентів в рік, з яких 1200 – за рахунок коштів державного бюджету.

До складу університету входить п'ять підрозділів, розташованих на території Луганської і Донецької областей. Підготовку бакалаврів заочної форми навчання на перший курс денного відділення університет планує здійснювати також і на території Слов'янська та Старобільська.

На сьогоднішній день в університеті функціонує 8 факультетів, на яких ведеться підготовка за 15 напрямками.

Для закріплення теоретичних знань та отримання практичного досвіду роботи студенти проходять навчальні та виробничі практики на підприємствах, клініках, заводах, у господарствах, банках, державних і наукових установах Луганської, Донецької, Харківської, Полтавської та Київської областей.

Практика

Університет надає можливість студентам усіх спеціальностей проходження практики чи стажування у фермерських господарствах Російської Федерації, Польщі, Голландії, Німеччини, Франції, Латвії, Данії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Великобританії, а також США, Канади, Австралії, Нової Зеландії. За 14 років існування міжнародної служби понад 2200 студентів ЛНАУ були забезпечені і скористалися можливістю проходження навчально-виробничих стажувань за кордоном. Для забезпечення необхідної мовної підготовки у структурі університету функціонує мовна студія сучасних європейських мов «Діалог». Навчання в мовній студії здійснюється по 10 програм в залежності від мови та базового рівня володіння іноземною мовою.

Практика

Науковою роботою займається велика частина студентів випускних курсів, а результати їх праці щорічно обговорюються на науково-практичній конференції студентів. Відмінники навчання щорічно беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах та науково-практичних конференціях провідних навчальних закладів України.

Випускники продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі. Кращим випускникам пропонується робота на кафедрах. Тут працює вже більше 10 випускників, які займаються науково-викладацькою діяльністю, працюють над дисертаціями на здобуття кандидатів наук.

Сучасна діяльність наукових працівників університету спрямована на вирішення фундаментальних і прикладних проблем у галузях землеробства, рослинництва, овочівництва та садівництва, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, сільського будівництва, економіки сільського господарства.

Невід'ємним елементом наукової діяльності університету є тісна співпраця з науковими установами Української академії аграрних наук, навчальними закладами та дослідними станціями, науковими центрами, науково-виробничими об'єднаннями і сільськогосподарськими підприємствами, і особливо – зі Східних регіонів України.

В університеті активно працює студентське наукове товариство. Науковцям-початківцям створені всі необхідні умови для дослідницької роботи. Вони беруть участь у семінарах і конкурсах, виступають з доповідями на конференціях, публікують свої наукові роботи в наукових виданнях.

Студентське життя – це не тільки навчальні пари, заліки та іспити. Хочеш провести цей час цікаво? Адже це сама яскрава й незабутня пора в житті кожного студента! Роки навчання в ЛНАУ проходять у вирі різноманітних подій – тут кипить життя творчих колективів, панує дух спортивних перемог і азарту наукових змагань.

Двері численних студентських об'єднань завжди відкриті для найбільш активних і амбітних. В університеті налагоджена система підтримки молодіжних ініціатив, і саме тут твої найсміливіші ідеї перетворяться в реальні проекти.

Університет забезпечує проживання студентів у Харкові, в Старобільську та Слов'янську в затишних гуртожитках, які забезпечені всім необхідним для проживання та навчання як студентів, так і викладачів.

Підготовка проводиться за денною, заочною та дистанційною формами навчання як бюджетної так і за контрактною формою оплати. В процесі навчання студенти мають можливість отримати другу вищу освіту за 8 напрямами.

Щоб стати членом нашої дружної сім'ї і носити горде ім'я «студент ЛНАУ» – необхідно лише подати документи в приймальну комісію університету. До таких документів належать: заява, сертифікати ЗНО 2015 року, атестат про повну середню освіту (диплом молодшого спеціаліста), копії паспорта та ідентифікаційного коду, 6 фотокарток 3х4, медичну довідку форми 086-у.