Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ЛНАУ – це право студентів університету вирішувати питання навчання і побуту, інструмент для захисту прав та інтересів студентів, а також можливість брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування в ЛНАУ здійснюється студентами університету на громадських засадах.

Органом студентського самоврядування в ЛНАУ – є Студентська рада ЛНАУ (СР ЛНАУ).

СР ЛНАУ є вільним від втручання політичних партій, громадських об’єднань та релігійних організацій.

Основною метою діяльності Студентської ради є:

 • Створення умов, що сприяють самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних областях студентського життя;
 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;
 • Сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;
 • Вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Принципи студентського самоврядування:

 1. Принцип усвідомленості. Студенти добровільно визначають ступінь своєї участі.
 2. Принцип формалізації. Діяльність студентського об’єднання визначається єдністю цілей, завдань та організаційної структури, формалізованих в Положенні про студентське самоврядування. Положення про студентське самоврядування є основним документом, на базі якого існує Студентська рада. Положення затверджується Загальними зборами студентів ЛНАУ.
 3. Принцип фокусу уваги. Фокусом уваги Студентського самоврядування є розвиток особистості студента і студентського життя всередині вузу.
 4. Принцип виборності. Керівні органи Студентського самоврядування формуються на виборній основі.
 5. Принцип представництва. Студенти, обрані до керівних органів Студентського самоврядування, виконують свої функції, діючи від імені, за дорученням і в інтересах студентів вузу.
 6. Принцип автономності. Студентське самоврядування самостійно визначає порядок свого функціонування і не залежить у своїх рішеннях від адміністрації вузу, державних органів та інших осіб.
 7. Принцип корпоративності. Студентське самоврядування є частиною корпоративної культури вузу і не може існувати поза вузу.
 8. Принцип партнерства. Стратегічні засади взаємодії Студентського самоврядування та адміністрації вузу носять партнерський характер і закладаються в Статуті вузу і Положенні про Студентське самоврядування.
 9. Принцип єдності і цілісності. Інші студентські об’єднання, що функціонують у вузі, є суб’єктами Студентського самоврядування та здійснюють свою діяльність у правовому полі Студентського самоврядування відповідно до Положення про Студентське самоврядування.
 10. Принцип ресурсного забезпечення. Студентське самоврядування для здійснення своєї статутної діяльності використовує організаційні, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси вузу відповідно до Статуту університету, Положенню про Студентське Самоврядування і чинного законодавства.
 11. Принцип розвитку. У міру становлення організаційної культури, накопичення досвіду і традицій Студентське самоврядування може в установленому порядку придбати права та прийняти на себе обов’язки громадської організації.

Ми завжди відкриті та раді новим обличчям і креативним ідеям. Самовдосконалюйся та навчайся з нами!

Корпус №1, каб.115. Ласкаво просимо!

Положення Про Студентську раду Луганського національного аграрного університету

Склад студентської ради Луганського національного аграрного університету

Голова студентської ради, студент біолого-технологічного факультету
Дрогін Євгеній
Дрогін Євгеній

61002, м. Харків, вул. Артема, 44 каб. 118
тел.: +38 (066) 609-00-75
е-mail: drogin.evgeniy@mail.ru

Перший заступник голови студентської ради Сергієнко Сергій
Секретар студентської ради Кушнір Владислав
Заступник голови студентської ради Слущенко Ярослав
Голова студентської ради Біолого-технологічного факультету Мєстоіванченко Катерина
Голова студентської ради факультету Механізації сільського господарства Ахтирський Максим
Голова студентської ради факультету Ветеринарної медицини Слущенко Ярослав
Голова студентської ради Агрономічного факультету Мосьпанова Олена
В.о. голови студентської ради Будівельного факультету Вобліков Костянтин
Голова студентської ради Економічного факультету Горобець Антон
Голова студентської ради факультету Харчових технологій Колесник Андрій