Наука

Запрошення на участь в конференціях

175 зарубіжних конференцій по всіх галузях науки [подача тез у Травні]

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

Назва конференції (журналу) Напрям роботи Місто/Вищий навчальний заклад Дата проведення Дедлайн
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики органічного виробництва» Сільськогосподарські та природничі науки Білоцерківський національний аграрний університет 21.03.2017 01.03.2017
71 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» Тваринництво та водні біоресурси Національний університет біоресурсів і природокористування України 29.03.2017 25.03.2017
Запрошення до друку (вимоги) Ветеринарні науки, сільськогосподарські науки, харчові технології, економічні науки Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького 24.03.2017  
IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва» Тваринництво, харчові технології Вінницький національний аграрний університет 29.03.2017 15.03.2017
Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам» Комплексное использование и охрана природных ресурсов Вологодский государственный университет 18-21.04.2017 27.03.2017
Зпрошення до друку Агрономія Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького 01.04.2017  
Всеукраїнська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти  і молодих учених «Іноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» Харчові технології, економіка, підприємництво Харківський державний університет харчування та торгівлі 06.04.2017 17.02.2017
I Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та експерементальні аспекти сучасної хімії та матеріалів» Харчові технології, фундаментальні науки Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 10.04.2017 01.03.2017
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком»  Геодезія, картографія та землеустрій Уманський національний університет садівництва 13.04.2017 10.04.2017
Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» Облік і оподаткування Ужгородський національний університет 21.04.2017 05.04.2017
II Международная научно-практическая интернет-конференция «Бухгалтерский учет в управлении предприятием: проблемы теории и практики» Бухгалтерский учет и аудит Высшее учебное заведение «Полтавский университет экономики и торговли» кафедра бухгалтерского учета и аудита 11.05.2017 10.04.2017
Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» Харчові технології Харківський державний університет харчування та торгівлі 18.05.2017 30.03.2017
V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції», присвячена 70-річчю обліково-економічного факультету ОНЕУ Бухгалтерський облік та звітність, контроль та аналіз Одеський національний економічний університет 25.05.2017 30.04.2017
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та тваринництва» Ветеринарні науки Одеський державний аграрний університет 15.06.2017  
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю заснування кафедри паразитології ХДЗВА «Актуальні питання сучасної паразитології, проблеми діагностики, лікування та профілактики» Ветеринарні науки Харківська зооветеринарна академія 25.10.2017  
Пропозиція на друк у науковому віснику Львівського національного університету ветеринарної медицини та баотехнологій імені С. З. Гжицького Ветеринарні науки, сільськогосподарські науки, харчові технології, економічні науки Львівський національний університет ветеринарної медицини та баотехнологій імені С.З.Гжицького   24.03.2017
Пропозиція на друк у наукових виданнях Білоцерківського національного аграрного університету Ветеринарні, сільськогосподарські та економічні науки Білоцерківський національний аграрний університет    

 

На замовлення сайту Освіта.ua здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій.

Станом на квітень 2016 року до бази даних Scopus включено 128 вищих навчальних закладів України, що на 8 вищих навчальних закладів більше ніж у вересні 2014 року. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка – 73 (72 у попередньому рейтингу), Харківський національний університет ім. Каразіна – 57 (52) та Львівський національний університет ім. Франка – 46.

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року


Наукометрична база даних SciVerse Scopus

Наукометричні бази даних

Увага конкурс! Оголошено конкурс від освітнього проекту Preply для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів України есеїв для отримання гранту на тему: «Освіта майбутнього»

Про оголошення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує шостий спільний конкурс (Ф-73) науково-дослідних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

Стартує Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів

Оголошено конкурс за Програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи»

CRDF Global оголошує конкурс

Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2017-2018

Перелік Міжнародних донорських організацій з пріоритетним напрямком «Охорона довкілля»

Міністерство екології та природних ресурсів України оголошує конкурс на найкращий фото, відео матеріал про негативний вплив господарської діяльності на довкілля

Поточні гранти