В.о. ректора

Брагінець Микола Володимирович

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії науки та практики організації виробництва, член експертної ради з галузевого машинобудування ВАК України.

Автор понад 200 наукових робіт, серед яких 2 монографії, 9 навчальних посібників та підручників у галузі механізації тваринницьких ферм, 18 авторських свідоцтв та патентів. Нагороджений відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік