В.о. ректора

Брагінець Микола Володимирович

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії науки та практики організації виробництва, член експертної ради з галузевого машинобудування ВАК України.

Автор понад 200 наукових робіт, серед яких 2 монографії, 9 навчальних посібників та підручників у галузі механізації тваринницьких ферм, 18 авторських свідоцтв та патентів. Нагороджений відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики та продовольства України.


Звіт ректора за 2017 рік