Терміни подачі документів та етапи вступної кампанії

УВАГА! Додатковий набір для здобуття ступеня бакалавр та магістр!

Додатковий прийом для вступу на перший курс заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Заочна форма навчання
Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 15 жовтня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить ЛНАУ 13 листопада 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 18-00 годині

13 листопада 2019 року

Строки проведення університетом вступних випробувань 18-27 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб  28 листопада 2019 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 29 листопада 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 листопада 2019 року

 

 Додатковий набір для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної компанії Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів 15 жовтня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 13 листопада 2019 року
Строки проведення університетом фахових вступних випробувань 18-27 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 28 листопада 2019 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 29 листопада 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 листопада 2019 року

 

 

Додатковий набір для здобуття ступеня магістра за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб для спеціальностей: 101 Екологія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 Лісове господарство, 208 Агроінженерія проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Вступники на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

 (заочна форма навчання)

Початок прийому заяв та документів 15 жовтня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 13 листопада 2019 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають за іншою спеціальністю  18 листопада – 19 листопада 2019 року
Строки проведення університетом вступних випробувань 18 листопада – 27 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку за кошти фізичних та/або юридичних осіб 28 листопада 2019 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 29 листопада 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 листопада 2019 року

 

 

Додатковий набір для здобуття ступеня магістра за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб для спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної компанії Вступники на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

 (заочна форма навчання)

Строки реєстрації на спеціально організовану сесію ЄВІ 7 жовтня – 15 жовтня 2019 року
Початок прийому заяв та документів 15 жовтня 2019 року
Проведення ЄВІ Українським центром оцінювання якості освіти 5 листопада 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 13 листопада 2019 року
Строки проведення університетом вступних випробувань 18 листопада – 27 листопада 2019 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають за іншою спеціальністю  18 листопада – 19 листопада 2019 року
Термін оприлюднення рейтингового списку за кошти фізичних та/або юридичних осіб 28 листопада 2019 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 29 листопада 2019 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 30 листопада 2019 року

 

 

Терміни подачі документів та етапи вступної кампанії
на базі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна / заочна форми навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів*

о 18-00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18-00 годині

22 липня 2019 року

Строки проведення університетом вступних випробувань

17 липня –

22 липня 2019 року

Строки проведення університетом співбесід

17 липня – 19 липня 2019 року

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше

12.00 години 20 липня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету від осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, подача письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

до 10.00 години 22 липня 2019 року

Термін зарахування вступників за результатами співбесіди за державним або регіональним замовленням

не пізніше 15.00 години 22 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години 31 липня 2019 року

Термін зарахування вступникі