Терміни подачі документів та етапи вступної кампанії

Терміни подачі документів та етапи вступної кампанії
на базі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна / заочна форми навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів*

о 18-00 годині 16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

о 18-00 годині

22 липня 2019 року

Строки проведення університетом вступних випробувань

17 липня –

22 липня 2019 року

Строки проведення університетом співбесід

17 липня – 19 липня 2019 року

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше

12.00 години 20 липня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету від осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, подача письмових заяв про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

до 10.00 години 22 липня 2019 року

Термін зарахування вступників за результатами співбесіди за державним або регіональним замовленням

не пізніше 15.00 години 22 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години 31 липня 2019 року

Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 12:00 години 01 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15:00 година 01 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

06 серпня 2019 року

22 серпня 2019 року

19 вересня 2019 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 у декілька сесій не пізніше 30.09.2018**

07 серпня 2019 року

23 серпня 2019 року

20 вересня 2019 року

Терміни подачі документів та етапи вступної кампанії
на базі ОКР Молодший спеціаліст

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

(денна/заочна форми навчання)

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18-00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

23 липня – 30 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету

01 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення

07 серпня 2019 року

2019 року

Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального бюджету

08 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

02 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

09 серпня 2019 року

22 серпня 2019 року

19 вересня 2019 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 у декілька сесій не пізніше 30.09.2018**

12 серпня 2019 року

23 серпня 2019 року

20 вересня 2019 року

Магістр
Терміни подачі документів та етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей: 101 Екологія, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 201 Агрономія, 205 Лісове господарство, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 208 Агроінженерія, 211 Ветеринарна медицина проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

 (денна / заочна форми навчання)

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 року

Строки проведення університетом вступних випробувань

24 липня – 31 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти державного або регіонального бюджету

05 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 10 серпня 2019 року

Термін зарахування вступників на місця державного або регіонального бюджету

до 12:00 11 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

13 серпня 2019 року

22 серпня 2019 року

19 вересня 2019 року

Термін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 у декілька сесій не пізніше 30.09.2018

14 серпня 2019 року

23 серпня 2019 року

20 вересня 2019 року

 

Прийом заяв і документів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами здобуття освіти для спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії

Вступники на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

 (денна / заочна форми навчання)

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 13 травня 2019 року

до 18:00 години 03 червня 2019 року

Проведення додаткових фахових іспитів для вступників з іншої спеціальності     

13 травня – 31 травня 2019 року

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, які проводить університет

з 17 червня по 25 червня 2019 року

Вступний іспит з іноземної мови для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

02 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2019 року

Строки проведення університетом фахових вступних іспитів

24 липня – 31 липня 2019 року

Строки проведення університетом вступного іспиту з іноземної мови для осіб, які вже здобули ступінь Магістра (ОКР Спеціаліст) та вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 липня – 31 липня 2019 року

Складання додаткових фахових вступних іспитів для вступників, які вже складали єдиний вступний іспит та вступають за іншою спеціальністю

05 липня – 26 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

05 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця за кошти державного бюджету

до 18:00 10 серпня 2019 року

Термін зарахування вступників за державним замовленням

до 12:00 11 серпня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня 2019 року

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій, зокрема:

13 серпня 2019 року

22 серпня 2019 року

19 вересня 2019 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 у декілька сесій не пізніше 30.09.2018

14 серпня 2019 року

23 серпня 2019 року

20 вересня 2019 року