Документи Університету

Наглядова рада

Відповідно до Наказів Міністерства освіти і науки України №392 від 26.03.2019 р. та №834 від 18.06.2019 р. затверджено склад Наглядової ради Луганського національного аграрного університету:

 

 1. Лішик Ольга Петрівна (Голова);
 2. Марков Руслан Валентинович (Заступник голови);
 3. Ткачова Тетяна Миколаївна (Секретар);
 4. Носок Віталій Йосипович;
 5. Стецюк Юрій Вікторович;
 6. Хлякін Сергій Анатолійович;
 7. Поскрякова Тетяна Миколаївна;
 8. Артюшенко Володимир Іванович;
 9. Положухно Данило Володимирович;
 10. Богун Марина Віталіївна;
 11. Горобець Артем Вікторович.

Вчена рада »

Положення про структурні підрозділи університету
Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб на 01.01.2019

Документи по роботі з персоналом

Перелік посад

науково-педагогічних працівників

Луганського національного аграрного університету

(відповідно до штатного розпису), призначення на які здійснюється на конкурсних засадах:

 

– ректор університету;

– директор навчально-наукового інституту;

– директор відокремленого структурного підрозділу;

– декан факультету;

– завідувач аспірантури;

– завідувач кафедри;

– професор;

– доцент;

– старший викладач;

– асистент.

Діловодство
Доступ до публічної інформації
Правила внутрішнього розпорядку
Матеріально-технічне забезпечення
Гуртожитки

Наявність гуртожитків та орієнтовна місячна плата за гуртожиток

Гуртожиток Орієнтовна місячна плата за гуртожиток
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №1 392 грн

Окрема оплата за електроенергію (за даними персонального електролічильника)

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №2 450грн
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №4 450грн
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №5 450грн
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва №6 392 грн

Окрема оплата за електроенергію (за даними персонального електролічильника)

ХНТУСГ Ім. Петра Василенка №1 420грн
ХНТУСГ Ім. Петра Василенка №2 540грн
ХНТУСГ Ім. Петра Василенка №3 446грн
ХНТУСГ Ім. Петра Василенка №4 80грн
ХНПУ ім. Г. Сковороди №3 520грн
ХНПУ ім. Г. Сковороди №5 520грн
ХНЮУ ім. Я. Мудрого №6 1000грн

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників Луганського НАУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій