агрономия

Агрономи навчаються в ПАТ «Альянс»

Луганський національний аграрний університет продовжує дивувати. З якою швидкістю та легкістю тут можуть перетворювати хмарні перспективи в реальні можливості, у сьогодення!

18 травня ми знайомимося з керівництвом агрохолдінгу ПАТ «Альянс», а вже 27 травня для студентів агрономічного факультеті на базі цього підприємства було проведено практичне заняття з теми: «Овочівництво закритого ґрунту».

Заняття відбулося на базі тепличного комплексу з метою ознайомлення з повним циклом вирощування овочів, зокрема томатів, огірків, перцю. Під час заняття приділили увагу й вивченню сучасних технологій подачі живильних розчинів до коренів рослин й устаткуванню хімічних лабораторій для контролю за якістю продукції.

Хочеться ще раз наголосити на важливості, а точніше на не замінності, подібних занять для студентів. Адже лише під час занять на виробництві можливо задіяти усі органи відчуття і сприйняття. Це сучасний інноваційний метод навчання, своєрідне «5D», ефект повного занурення в тематику та проблематику вивченого матеріалу. Лише так можна досягти чіткого усвідомлення того, що вивчається і для чого, своєрідного наочного взаємозв’язку між освітою та майбутньою професією.

Сторінка агрономічного факультету

З жовтня 2014 року навчальний заклад тимчасово евакуйований до м. Харків, незважаючи на це, навчальний процес агрономічного факультету територіально проводиться на базі одного з найстаріших вузів України – Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, що дозволяє здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні оскільки університет забезпечено відповідною матеріально-технічною базою, для проведення сучасних досліджень та навчання, яка включає в себе комп'ютерні лабораторії з виходом в Інтернет, предметні лекційні аудиторії, навчально-дослідні спеціалізовані лабораторії, науково-дослідне поле, дендрологічний парк. Студенти компактно розміщені у гуртожитках, що розташовані на території студмістечка у безпосередній близькості до університету в екологічно-чистих умовах, що дозволяє успішно поєднувати як умови для навчання так і для активного дозвілля. Факультет об'єднує 3 кафедри: селекції рослинництва та захисту рослин – очолює кандидат сільськогосподарських наук Чугаєв С. В., лісівництва, плодоовочівництва та біології рослин, доцент – завідувач кандидат сільськогосподарських наук Ткач Л. І., агрохімії, ґрунтознавства та землеробства – кандидат біологічних наук, доцент Хаблак С. Г.

На сьогоднішній день деканом агрономічного факультету є кандидат біологічних наук, доцент Хаблак С. Г. Під його керівництвом на факультеті плідно працюють кваліфіковані викладачі, які передають безцінний досвід та знання майбутньому поколінню молодих вчених сільськогосподарської галузі.

Отримані теоретичні знання, їх закріплення та одержання необхідного практичного досвіду роботи, студенти набувають на навчальній та виробничій практиках в умовах науково-дослідного поля університету, дендрологічному парку в господарствах та виробничих підприємствах Харківської, Луганської, Донецької областей, у науково-дослідних установах України, а також у господарствах зарубіжних країн: США, Англії, Німеччини, Швеції, Данії, Нідерландів, Ірландії, Польщі.

За роки свого існування агрономічний факультет підготував тисячі висококваліфікованих фахівців, учених, які забезпечили науково-обґрунтоване ведення сільськогосподарського виробництва за складних ґрунтово-кліматичних умов Донбасу і багатьох інших регіонів України.

English EN Ukrainian UK