конгрес

Наші науковці – члени Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників

Луганський національний аграрний університет, в особах Олексія Васильовича Кочеткова (канд. екон. наук, проф., зав. каф. менеджменту, статистики та економічного аналізу) та Ігоря Миколайовича Кукси (д-р. екон. наук, проф., зав. каф. фінансів, оподаткування та інформаційних технологій), узяв участь у зборах засновників Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників». Це засідання відбулося 26 лютого 2019 року на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Під час проведення зборів відбулася дуже жвава дискусія про перспективи розвитку аграрної економічної науки, необхідність сприяння збільшенню її кадрового потенціалу та наближення наукових досягнень до товаровиробників. Обговорювалися пріоритетні напрямки досліджень розвитку агропромислового виробництва, активізація участі науковців у формуванні та реалізації аграрної політики, розробці механізмів продовження аграрної реформи та забезпечення продовольчої безпеки України.

На засіданні було ухвалено рішення створити Відокремлений підрозділ Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» Східного регіону та визначити його місце знаходження в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.

Як бачимо, науковці Луганського національного аграрного університету активно долучаються до різноманітних ініціатив щодо розвитку та популяризації аграрної науки, як найперспективнішої галузі економічного потенціалу країни.

Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен української освіти

27 квітня у рамках XVII Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління XXI ст.:традиції та інновації» на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулося засідання Круглого столу «Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен української освіти». Для Луганського національного аграрного університету, організатора цього заходу, це стало можливістю зібрати «за одним столом» представників влади, стаціонарних університетів, громадських організацій та співробітників і студентів переміщеного ВНЗ щодо обговорення проблем і перспектив внутрішньо переміщених університетів та формування наукового погляду на цей феномен у суспільствознавстві.

Під час Круглого столу обговорювалися питання, що стосуються соціальних аспектів адаптації студентів та викладачів переміщених ВНЗ в умовах відсутності визначеності можливостей розвитку (дилема повернення), конкуренція переміщених ВНЗ із «континентальними», їхня роль в «інфраструктурі миру», особливості взаємодії з органами влади, зокрема функціонування освітніх центрів «Крим Україна», «Донбас Україна» тощо. Завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України Світлана Сергіївна Кретович відмітила, що тема засідання Круглого столу є актуальної та пріоритетною.

Круглий стіл надав відповіді на запитання: …

English EN Ukrainian UK