конкурс

Створи потужний ЛНАУ! Стратегія-2025

У рамках молодіжної політики університету розпочинається конкурс стратегічного розвитку ЛНАУ очима здобувачів вищої освіти: «Створи потужний ЛНАУ!». Конкурс надважливий саме для вас, бо ви маєте можливість спланувати, яким буде університет найближчі 5 років.

Що треба зробити? Конкурс передбачає два етапи:

Етап 1: Створення презентації стратегії в PowerPoint:
Кожен факультет/ННІ отримає макет презентації, яку треба наповнити власним баченням таких понять, як:

 1. Цінності – етичні й світоглядні засади нашої діяльності. Відповіді на питання: Що є для нас, як університету, найважливішим?
 2. Місія – основоположний елемент корпоративної філософії, яка відображає головну мету, що ввібрала в себе наші цінності. Одним словом, це цінності перетворені в цілі.
 3. Візія – картина майбутнього. Відповіді на питання: Яким має бути університет у майбутньому та коли він таким буде?
 4. Стратегія – план дій. Які конкретні кроки ми маємо зробити, щоб наша ціль стала реальністю?

Етап 2: публічний захист своїх презентацій.

Один представник факультету буде презентувати стратегію перед членами журі.

Хто буде оцінювати? Роботи будуть оцінені за креативністю, оригінальністю, можливістю практичного втілення, повнотою висвітлення ідей.

Члени журі:

 1. Ростислав Подольський – в. о. ректора;
 2. Валерій Бородачов – директор Центру проектів університету;
 3. Сергій Чугаєв – директор ННІ агрономії;
 4. Катерина Березенко – директор ННІ біологічних та харчових технологій;
 5. Дмитро Сопов – директор ННІ будівництва;
 6. Катерина Родіонова – директор ННІ ветеринарії;
 7. Сергій Мічківський – декан економічного факультету;
 8. Анатолій Поляков – директор ННІ механізації с/г;
 9. Гура Максим – Голова студентського самоврядування.

Терміни: Від 13 квітня до 24 квітня ви маєте надіслати готові презентації стратегію розвитку.

27 квітня відбудеться публічна презентація ваших ідей перед членами журі.

Закликаємо вас до активної участі, адже це унікальна можливість озвучити ваші мрії, щоб спрямувати наші дії заради створення потужного освітнього простору для кожного!

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету

Згідно з вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. №1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання ними трудових договорів (контрактів)», Статуту Луганського національного аграрного університету, Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету, оголошується конкурс на посади:

директор навчально-наукового інституту агрономії – 1

директор навчально-наукового інституту механізації сільського господарства – 1

директор навчально-наукового інституту ветеринарної медицини – 1

Вимоги до претендентів на посади директора навчально-наукового інституту:

 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю навчально-наукового інституту;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі;

завідувач кафедри селекції, рослинництва та захисту рослин – 1

завідувач кафедри наук про землю та лісівництва – 1

завідувач кафедри землевпорядкування і кадастру – 1

завідувач кафедри будівництва та архітектури – 1

завідувач кафедри механізації виробничих процесів у

агропромисловому комплексі – 1

завідувач кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці – 1

завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

завідувач кафедри загальноосвітньої підготовки – 1

завідувач кафедри інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового комплексу – 1

завідувач кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології – 1

завідувач кафедри тваринництва та харчових технологій – 1

завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 1

Вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри:

 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
 • стаж науково – педагогічної діяльності не менше ніж 2 роки
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • є авторами навчально-методичних праць, наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

професор кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

професор кафедри загальноосвітньої підготовки (історико-філософського спрямування) – 1

професор кафедри інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового

 комплексу – 1

професор кафедри тваринництва та харчових технологій – 1

Вимоги до претендентів на посаду професора кафедри:

 • ступінь доктора наук (як виняток – доктора філософії або кандидата наук) за відповідною науковою спеціальністю, вчене звання професора за профілем кафедри,
 • стаж науково – педагогічної або наукової діяльності не менше ніж 2 роки
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 7 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • є авторами наукових і навчально-методичних праць опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

доцент кафедри наук про землю та лісівництва – 1

доцент кафедри будівництва та архітектури – 1

доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці – 1

доцент кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу – 1

доцент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

доцент кафедри загальноосвітньої підготовки (історико-філософського спрямування) – 1

доцент кафедри загальноосвітньої підготовки (соціально-гуманітарного спрямування) – 1

доцент кафедри загальноосвітньої підготовки (технічного спрямування) – 1

доцент кафедри інфектології, якості та безпеки продукції агропромислового комплексу -1

доцент кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології – 1

доцент кафедри тваринництва та харчових технологій – 3

доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 1

Вимоги до претендентів на посаду доцента кафедри:

 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук за відповідною науковою спеціальністю; як правило, вчене звання доцента або професора відповідно до профілю кафедри
 • стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше двох років
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

старший викладач кафедри землевпорядкування і кадастру – 1

старший викладач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

старший викладач кафедри механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі – 1

старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки (історико-філософського спрямування) – 1

Вимоги до претендентів на посаду старшого викладача кафедри:

 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) (або ступінь магістра, спеціаліста) за відповідною науковою спеціальністю за профілем кафедри
 • стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше двох років
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

асистент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

Вимоги до претендентів на посаду асистента кафедри:

 • освітній ступінь магістра за профілем кафедри, без вимог до стажу роботи
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

вчений секретар – 1

Вимоги до претендентів на посаду вченого секретаря :

 • повна вища освіта (магістр, спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до загального відділу університету такі документи:

 • заяву, написану власноруч;
 • автобіографію;
 • дві світлини розміром 4х6 см;
 • копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;
 • особовий листок з обліку кадрів, власноруч заповнений претендентом;
 • копії документів, завірені в установленому порядку, про повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації за останні п’ять років, завірені в установленому порядку;
 • список наукових праць, підписаний претендентом за останні п’ять років;
 • інформацію щодо виконання вимог до претендента;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • для претендентів на керівні посади, декана факультету, директора навчально-наукового інституту, завідувача кафедрою на розгляд конкурсної комісії, органу громадського самоврядування подаються візія та план розвитку структурного підрозділу.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Детальна інформація та зразки документів можна знайти на сайті університету за посиланням:

www.lnau.in.ua

Працівники повинні бути готовими до викладання у різних містах провадження освітньої діяльності університету. А саме на базі:

 1. відокремлених структурних підрозділів у м. Старобільськ (вул. Слобожанська, 68), с. Веселе ( вул. Молодіжна 8) у Луганській області; м. Слов’янськ (вул. Свободи 23), м. Костянтинівка (вул. Ломоносова 157 б) у Донецькій області;
 2. навчально-наукового центру з надання освітній послуг у м. Харків (селище Докучаєвське Харківської області).

 

Подати заяву та документи можна за адресами:

92700, вул. Слобожанська, 68, м. Старобільськ, Луганський національний аграрний університет, кабінет відділу кадрів;

84122, вул. Свободи 23, м. Слов’янськ, Слов’янський коледж Луганського національного аграрного університету, кабінет загального відділу університету.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном: +38 (050) 021 22 81

e-mail: rector@lnau.in.ua

Нормативна документація

Бланки документів

До уваги абітурієнтів з Донецької та Луганської областей!

Якщо ти мотивований вчитися і знаєш, ким хочеш бути за професією, то ми готові сплатити за твоє навчання за навчальний рік на стаціонарі в будь-якому університеті України.  

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЙБУТНЄ У ЄДНОСТІ» оголошує про початок відбору талановитих студентів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей для надання цільової благодійної допомоги у вигляді стипендій на навчання у рамках проекту «Талановитий стипендіат».

Заходь на наш сайт за посиланням https://uednosti.org/ у розділ «Конкурси та гранти», заповнюй заявку для участі у відборі. Однією з умов відбору є написання есе на тему «Що я можу зробити для України/громади/міста/села, отримавши омріяну освіту» (до 5000 знаків).

Відбір триватиме до 15 серпня 2019 року, результати будуть оголошені  22 серпня 2019 року.

Контакти для зв'язку:
01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус В, каб. 612
тел.: +38 050 071 47 30
e-mail: uednosti@gmail.com

ЧЕКАЄМО НА ТЕБЕ!

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЙБУТНЄ У ЄДНОСТІ» – це неприбуткова організація, зареєстрована в Україні та створена з метою розвитку генерації освічених українців шляхом здійснення благодійної діяльності, зокрема надання допомоги найбільш талановитим, розумним та амбітним українським студентам з Донецької та Луганської областей, отримати освіту в найкращих вищих учбових закладах України.

Перемога у фотоконкурсі

Викладачі Луганського національного аграрного університету націлюють своїх студентів займати активну громадську позицію та брати відповідальність за власні вчинки. Адже не світ змінює нас, а ми створюємо позитивний простір навколо себе. Цей посил проявляється й у відповідальному ставленні до навчання, до власного здоров’я та до навколишнього середовища. Наприклад, переконаність у проблемі захисту рослин, занесених до Червоної книги, принесла нашій студентці Владиславі Чечеренковій перемогу у фотоконкурсі.

З метою формування в молоді правильного екологічного світогляду та привернення уваги громадськості до проблеми знищення першоцвітів Всеукраїнська екологічна ліга спільно зі Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта» та Національним молодіжним центром «Екологічні ініціативи» провела …

Кращі презентації проектів

Луганський національний аграрний університет стверджує, що наші студенти найрозумніші, творчі, креативні та всебічно розвинені! Віднедавна маємо ще один доказ на користь цієї сміливої заяви в особі Олександра Дяченко.

У березні компанія САН ІнБев Україна проводила рекрутмент-проект «Академія пивоварів», який передбачав отримання пропозицій виробничих стажувань на підприємстві з майбутнім працевлаштуванням. У цьому випробуванні взяли участь 53 студента провідних ЗВО Харкова. Олександр Дяченко (студент зі спеціальності: «Геодезія та землеустрій»!) проявив шалену зацікавленість у проекті та нестандартно підійшов до вирішення нагальних питань у житті заводу. Не маючи навіть профільної освіти, він зміг зробити глибинний аналіз сильних та слабких сторін виробництва, можливостей та потенційних загроз у діяльності підприємства, застосував метод стратегічного планування та запропонував ідеї щодо вирішення проблемних питань з боку впливів зовнішнього і внутрішнього середовища. Адміністрація заводу оцінила пропозиції студента та відзначила в номінації «Кращі презентації проектів» другим почесним місцем.

Луганський національний аграрний університет, пишається тобою, Олександре! Бажаємо тобі успіхів і неочікуваних відкриттів у собі та в навколишньому світі!

Хотілося б зауважити, історія перемоги Олександра Дяченко – це яскравий приклад рішучих та сміливих рішень! Отже, не бійтесь залишати свою зону комфорту – можливо поза нею ще краще! Розвивайтеся завжди! Робіть те, що захоплює! Дивуйте разом з ЛНАУ, університетом, що створює необмежені можливості! #ЛНАУприєднуйся!

Вітаємо з перемогою у Конкурсі наукових робіт «Будівництво та цивільна інженерія»!

Студенти навчально-наукового інституту будівництва Луганського національного аграрного університету знову підкорюють наукові вершини!

26-28 березня 2019 р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбувся другий (фінальний) етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Архітектура та містобудування» і «Будівництво та цивільна інженерія». ЛНАУ на цьому конкурсі представляла Омельченко Анастасія – студентка 1 курсу магістратури. Науково-дослідна робота «Моделювання прийняття рішення щодо оцінки змісту будівельного проекту в умовах девелопменту курортно-рекреаційної території» (науковий керівник – д-р. філос. наук, доц., доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін Фесенко Г.Г.) була представлена на секції «Промислове та цивільне будівництво» і відзначена ІІІ місцем.

Вітаємо Анастасію Омельченко із заслуженим визнанням її наукового потенціалу! Бажаємо подальших звершень! Щоб усі ідею змогли знайти реальне втілення! Мрій, дій, досягай!

Висловлюємо пошану науковому керівнику – Галині Григорівні Фесенко – за значний особистий внесок у розвиток наукового мислення, креативності та ініціативності наших студентів!

http://www.kstuca.kharkov.ua/ndial/konkursnr/

Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Ідентифікаційний комітет з питань науки відповідно до статей 21 і 22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 «Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій», та протоколу засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 14 січня 2019 р. № 2/19 оголошує конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Метою конкурсу є обрання на строк повноважень 4 роки 12 членів Наукового комітету замість тих, чиї повноваження закінчуються 09.08.2019 р. і визначення 10 нових осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження, на заміну тих, що були обрані до складу  резерву 30 травня 2017 р.

Склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які оприлюднені на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

4. Право висунення кандидатів у члени Наукового комітету (далі — кандидати) на конкурс мають такі суб'єкти: …

Студенти ЛНАУ та їхні «Чемпіони Польщі»

Наприкінці жовтня у Кракові відбулася сімдесят перша міжнародна виставка породних морських свинок («LXXI Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich»), яка зібрала учасників зі Словаччини, Чехії, Польщі та України.

У складі делегації нашої країни у виставці взяв участь Владислав Мирний, студент 3 курсу факультету ветеринарної медицини ЛНАУ, Президент українського клубу морських свинок («Ukrainian Cavy Club»).
Його «команда» показала дуже гарні результати …

Студенти ЛНАУ – призери конкурсу на регіональному щорічному святі «День механіка-2018»

Команда студентів факультету механізації сільського господарства у складі:

 1. Герман Данило Сергійович
 2. Левченко Ілля Миколайович
 3. Лобов Владислав Миколайович
 4. Максимов Владислав Миколайович
 5. Четверіков Євген Сергійович

взяла участь у регіональному щорічному святі «День механіка-2018» Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, яке відбулось 20 вересня 2018 року.

Студент Герман Данило Сергійович посів І місце у конкурсі «Кращий з теорії інженерних рішень»; студент Левченко Ілля Миколайович посів ІІ місце у конкурсі «Кращий водій» регіонального щорічного свята «День механіка-2018». Призери нагороджені дипломами і корисними призами для роботи за майбутньою професією.

Вітаємо та бажаємо наступних перемог!

English EN Ukrainian UK