наука

Вітаємо викладачів ННІ механізації с/г

Вітаємо викладачів Навчально-наукового інституту механізації сільського господарства Риндяєва Віктора Івановича, Фесенко Григорія Васильовича, Дзюбу Анатолія Івановича на чолі з директором Навчально-наукового інституту Поляковим Анатолієм Миколаєвичем, які отримали подяки за фахову підготовку студентських наукових робіт і пройшли у ІІ тур конкурсного відбору. Бажаємо перемоги!

Вітаємо призерку конкурсу студентських наукових робіт

Луганський національний аграрний університет вітає студентку Економічного факультету Аляб'єву Анну із зайнятим 2-м місцем у Конкурсі студентських наукових робіт з актуальних проблем управління для закладів вищої освіти І – ІІ рівнів акредитації.

Щиро вітаємо та бажаємо творчої наснаги й нових здобутків!

Вітаємо науковців ЛНАУ!

Цей рік був плідний на наукові досягнення наших співробітників. Сьогодні Луганський національний аграрний університет вітає з присудженням вчених звань та наукових ступенів таких працівників:

  • Катерину Олександрівну РОДІОНОВУ, в. о. директора навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, – вчене звання доцента;
  • Ларису Валентинівну ВАСЮРЕНКО, доцента кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій економічного факультету, – вчене звання доцента;
  • Оксану Вікторівну ІВЛЕВУ, старшого викладача кафедри інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового комплексу навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, – науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.
  • Олену Станіславівну НІГМАТОВУ, старшого викладача кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій економічного факультету, – науковий ступінь кандидата економічних наук.

Щиро вітаємо Вас із заслуженим науковими досягненнями! Бажаємо мати невичерпний потенціал ідей, щоб найближчим часом досягти наступного щабля наукових звершень. Наснаги Вам! Дякуємо, за Вашу працю та значні внески в розвиток науки, як в університеті, так і в країні в цілому!

Звітна науково-практична конференція в Луганському національному аграрному університеті

26 лютого 2020 року в Луганському національному аграрному університеті пройшла чергова звітна науково-практична конференція. Робота конференції почалася з привітального слова проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидата біологічних наук І.В. Кирпичової на пленарному засіданні.

З першою доповіддю «Академічна доброчесність та правова свідомість» виступив доктор філософських наук М.М Карпіцький. Було розкрито ціннісні підстави академічної доброчесності та юридичний зміст цього поняття стосовно Закону України «Про освіту». Хоча у законі вже визначені види порушення академічної доброчесності, однак оцінюватися вони повинні здоровим глуздом та академічними традиціями. Найсерйозніше покарання за порушення академічної доброчесності – втрата академічної репутації. Автор зазначив, що найбільш поширеним видом порушення академічної доброчесності є плагіат. У зв'язку з цим М.М. Карпіцький запропонував провести майстер-класи для студентів з метою навчання коректному оформленню наукових праць і профілактики академічного плагіату.

Друга пленарна доповідь кандидата ветеринарних наук, почесного професора Луганського національного аграрного університету Л. І. Пархоменко була присвячена поширенню, діагностиці та профілактиці грипу птиці. Також аудиторія дізналася про особливості короновірусної інфекції. Доповідачу вдалося прояснити ряд питань, які породжували багато чуток про інфекцію. У зв'язку з поширенням паніки, яка викликана короновірусною інфекцією, доповідь професора виявилася особливо актуальною і викликала жваву реакцію у слухачів.

В останній пленарній доповіді кандидат технічних наук, в.о. завідувача кафедри механізації виробничих процесів у АПК В.О. Волох розповів про удосконалення засобів механізації процесів у рослинництві, технологій їх технічного обслуговування і ремонту, а також експлуатаційних показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.

Робота конференції продовжилася в секціях: «Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення», «Будівництво, геодезія та землеустрій», «Охорона довкілля, біологічні та харчові технології», «Актуальні проблеми ветеринарної медицини», «Технічні засоби в агропромисловому комплексі», «Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва», «Філософські та гуманітарні проблеми освіти й науки». Всього було зроблено близько ста доповідей, які дають повну картину всіх напрямків наукової роботи в університеті за попередній рік. У конференції взяли участь викладачі та співробітники Білоруського державного аграрного університету, Інституту тваринництва НААН України, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Білоцерківської національної аграрної академії, та відокремлених структурних підрозділів нашого університету.

Миколай Карпіцький

Scopus та Web of Science в ЛНАУ

Луганський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science за кошти державного бюджету.

Доступ можливий при підключенні до локальної мережі за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свободи, 23

Шановна наукова спільнота!

ЛНАУ запрошує взяти участь у традиційній звітній науково-практичній конференції Луганського національного аграрного університету, яка відбудеться 26 лютого 2020 р.

До участі запрошуються викладачі, аспіранти, співробітники, магістранти (за умови співавторства з науковим керівником).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

Вітаємо з перемогою у Конкурсі наукових робіт «Будівництво та цивільна інженерія»!

Студенти навчально-наукового інституту будівництва Луганського національного аграрного університету знову підкорюють наукові вершини!

26-28 березня 2019 р. у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбувся другий (фінальний) етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Архітектура та містобудування» і «Будівництво та цивільна інженерія». ЛНАУ на цьому конкурсі представляла Омельченко Анастасія – студентка 1 курсу магістратури. Науково-дослідна робота «Моделювання прийняття рішення щодо оцінки змісту будівельного проекту в умовах девелопменту курортно-рекреаційної території» (науковий керівник – д-р. філос. наук, доц., доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін Фесенко Г.Г.) була представлена на секції «Промислове та цивільне будівництво» і відзначена ІІІ місцем.

Вітаємо Анастасію Омельченко із заслуженим визнанням її наукового потенціалу! Бажаємо подальших звершень! Щоб усі ідею змогли знайти реальне втілення! Мрій, дій, досягай!

Висловлюємо пошану науковому керівнику – Галині Григорівні Фесенко – за значний особистий внесок у розвиток наукового мислення, креативності та ініціативності наших студентів!

http://www.kstuca.kharkov.ua/ndial/konkursnr/

Загальні збори членів АЕНУ

Академія економічних наук України – всеукраїнське об’єднання, що на основі спільних професійно-наукових інтересів на добровільних засадах згуртовує провідних вчених-економістів, керівників підприємств, фахівців-практиків, політиків держави. Зібрали академіків у Харкові  президент академії – доктор економічних наук, професор, академік НАН України Амоша Олександр Іванович, віце-президент – доктор економічних наук, професор Білопольський Микола Григорович, вчений секретар академії – доктор економічних наук Ляшенко Вячеслав Іванович.

У діяльності цієї організації науково-педагогічні працівники Луганського національного університету беруть активну участь. Зокрема, доктор економічних наук, професор Євген Олександрович Фірсов – академік АЕНУ, доктор економічних наук, доцент Ігор Миколайович Кукса та кандидати економічних наук, доценти Ольга Володимирівна Орлова-Курилова й Олександр Миколайович Германенко – члени-кореспонденти АЕНУ. …

Вітаємо з перемогою у Конкурсі наукових робіт

Невгамовна жага до інтелектуальних звершень, наукових змагань та позитивних змін у міському просторі, яка властива Харьковському Олександру та Розсильному Миколі – студентам 1 курсу магістратури будівельного факультету ЛНАУ, а також значний педагогічний досвід та науковий потенціал Тетяни Григорівни Фесенко (професор кафедри будівництва та архітектури, к.т.н., доц. ) – безмежне джерело наукових перемог Луганського національного аграрного університету.

24 квітня 2018 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбувся другий (фінальний) етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «Управління проектами та програмами». Зі своїми доповідями на двох секціях («Управління та адміністрування», «Інформаційні технології») виступило 27 конкурсантів із 13 ВНЗ України.

Науково-дослідна робота – «Моделі формування змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів» – студентів ЛНАУ Харьковського Олександра та Розсильного Миколи (науковий керівник – Фесенко Т. Г.) була представлена на секції «Інформаційні технології» і відзначена ІІ місцем.

Шановні наші переможці, хочеться сказати вам: «Так тримати!», але ж ви й, без зайвих слів, тримаєте студентську науку університету на найвищому рівні! Нехай же ідеї, яким присвячені ваші наукові розвідки, у найближчому майбутньому знайдуть реальне втілення у проектах будівництва чи вдосконалення інфраструктури міст України.

Наука і навчання – наша єдність

Сказати, що через переміщення Луганський національний аграрний університет втратив усе: багаторічні надбання в галузі науки у вигляді обладнання, оснащення, різноманітних пристроїв та лабораторій у цілому, – бути наполовину відвертим. Адже головну наукову цінність було збережено – людський ресурс, науковці з нестримною жагою до звершень. Однією з них є Людмила Іванівна Пархоменко, завідувач кафедри фізіології та мікробіології, кандидат ветеринарних наук, доцент.

Уже через півтора роки після переїзду, у часи безлічі питань щодо організації навчально-виховного процесу, Людмила Іванівна стала науковим керівником проекту: «Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового синтезу та лазерного випромінювання», що за результатами конкурсу отримав державне фінансування Міністерства освіти і науки України.

До участі у ньому, крім ЛНАУ, було долучено …

English EN Ukrainian UK