наукова конференція

Звітна науково-практична конференція в Луганському національному аграрному університеті

26 лютого 2020 року в Луганському національному аграрному університеті пройшла чергова звітна науково-практична конференція. Робота конференції почалася з привітального слова проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидата біологічних наук І.В. Кирпичової на пленарному засіданні.

З першою доповіддю «Академічна доброчесність та правова свідомість» виступив доктор філософських наук М.М Карпіцький. Було розкрито ціннісні підстави академічної доброчесності та юридичний зміст цього поняття стосовно Закону України «Про освіту». Хоча у законі вже визначені види порушення академічної доброчесності, однак оцінюватися вони повинні здоровим глуздом та академічними традиціями. Найсерйозніше покарання за порушення академічної доброчесності – втрата академічної репутації. Автор зазначив, що найбільш поширеним видом порушення академічної доброчесності є плагіат. У зв'язку з цим М.М. Карпіцький запропонував провести майстер-класи для студентів з метою навчання коректному оформленню наукових праць і профілактики академічного плагіату.

Друга пленарна доповідь кандидата ветеринарних наук, почесного професора Луганського національного аграрного університету Л. І. Пархоменко була присвячена поширенню, діагностиці та профілактиці грипу птиці. Також аудиторія дізналася про особливості короновірусної інфекції. Доповідачу вдалося прояснити ряд питань, які породжували багато чуток про інфекцію. У зв'язку з поширенням паніки, яка викликана короновірусною інфекцією, доповідь професора виявилася особливо актуальною і викликала жваву реакцію у слухачів.

В останній пленарній доповіді кандидат технічних наук, в.о. завідувача кафедри механізації виробничих процесів у АПК В.О. Волох розповів про удосконалення засобів механізації процесів у рослинництві, технологій їх технічного обслуговування і ремонту, а також експлуатаційних показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.

Робота конференції продовжилася в секціях: «Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення», «Будівництво, геодезія та землеустрій», «Охорона довкілля, біологічні та харчові технології», «Актуальні проблеми ветеринарної медицини», «Технічні засоби в агропромисловому комплексі», «Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва», «Філософські та гуманітарні проблеми освіти й науки». Всього було зроблено близько ста доповідей, які дають повну картину всіх напрямків наукової роботи в університеті за попередній рік. У конференції взяли участь викладачі та співробітники Білоруського державного аграрного університету, Інституту тваринництва НААН України, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Білоцерківської національної аграрної академії, та відокремлених структурних підрозділів нашого університету.

Миколай Карпіцький

Шановна наукова спільнота!

ЛНАУ запрошує взяти участь у традиційній звітній науково-практичній конференції Луганського національного аграрного університету, яка відбудеться 26 лютого 2020 р.

До участі запрошуються викладачі, аспіранти, співробітники, магістранти (за умови співавторства з науковим керівником).

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

Науково-практична конференція в ЛНАУ

Луганський національний аграрний університет провів 14 листопада 2019 року традиційну IV Науково-практичну конференцію студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття». Цьогорічна конференція проводилася в оновленому форматі, із використанням сучасних інформаційних технологій, що дозволило взяти участь студентам, викладачам та науковцям із кількох регіонів нашої країни.

Під час конференції провідні науковці презентували студентам Університету свої здобутки, провели майстер-класи. Виступали з доповідями й випускники нашої Alma Mater, які поділилися своїми навичками та досягненнями, мотивуючи інших на активне навчання та професійний розвиток.

Інноваційні аспекти розвитку харчових технологій та обладнання

Науковці Луганського національного аграрного університету активно долучаються до міжнародної наукової спільноти. Зокрема, у м. Варна (Болгарія) відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи».

Луганський національний аграрний університет на цьому заході представляв професор кафедри технологій харчових виробництв Постнов Г. М. На секції «Інноваційні аспекти розвитку харчових технологій та обладнання» він виступив із доповіддю: «Інноваційний спосіб відновлення сухого молока», тези якої увійшли до збірника «Матеріалів конференції».

Загалом на конференції взяли участь понад 100 науковців із 30 навчальних закладів України, Болгарії, Азербайджану, Грузії, Казахстану. Під час зустрічі були розглянуті сучасні тенденції та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму в умовах глобалізації, інновації в галузі харчових технологій та обладнання, а також питання економіки та управління з урахуванням світових інтеграційних процесів.

Деякі аспекти забезпечення якості вищої економічної освіти в умовах збройного конфлікту в Україні

Представники Луганського національного аграрного університету, в. о. декана економічного факультету Лариса Валентинівна Васюренко та завідувач кафедри фінансів, оподаткування та інформаційних технологій Ігор Миколайович Кукса, виступили на конференції з доповіддю на тему: «Деякі аспекти забезпечення якості вищої економічної освіти в умовах збройного конфлікту в Україні».

15 лютого 2019 року в Харківському інституті фінансів Київського національного торговельно-економічного університету відбулася VI Науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи».

Доповідачі від ЛНАУ розглянули вплив сучасних реалій на процеси у вищій освіті. У їхній доповіді було наголошено на тому, як воєнно-політичний аспект, який пов'язаний зі збройним конфліктом на Сході України, змінює пріоритетні державні стратегії. Зокрема, на сьогодні головними завданнями є підтримка переміщених ЗВО та створення можливостей для максимального залучення абітурієнтів, з територій непідконтрольних уряду, до отримання якісної вищої освіти за державними стандартами. Це означає, що слід враховувати диференційні аспекти, які пояснюють, чому просте перенесення європейських практик може не принести Україні швидких очікуваних результатів.

Отже, лише синтез європейського освітнього досвіду з аналізом сучасних реалій стане корисним для покращення української системи забезпечення якості освіти.

Результати засідання секції науково-практичної конференції «Економічні проблеми модернізації та інвестиційного розвитку підприємств»

21 лютого 2018 року в рамках Звітної науково-практичної конференції за підсумками роботи у 2017 році відбулося засідання секції «Економічні проблеми модернізації та інвестиційного розвитку підприємств», у роботі якої взяли участь більш ніж 30 учасників: членів професорсько-викладацького колективу, аспірантів, магістрів економічного факультету. Тут обговорювалися проблеми сучасної економічної науки та обмін дослідницьким досвідом.

Відкриваючи засідання секції, її науковий керівник – в.о. декана економічного факультету к.е.н. Васюренко Лариса Валентинівна – окреслила основну тематику роботи секції, присвячену підвищенню ефективності діяльності підприємств засобами модернізації та інвестиційного розвитку. Зазначила, що результати сучасних наукових досліджень мають сенс лише за умови їх апробації на практиці. Підкреслила, що сьогодні лише через знання можна створити й розвивати конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати високу ефективність діяльності підприємств.

У своїй доповіді …

Науково-практична конференція ЛНАУ за підсумками роботи у 2016 році

21-23 лютого 2017 року в Луганському національному аграрному університеті відбулася науково-практична конференція за підсумками роботи у 2016 році.

Науковці переміщеного ЛНАУ й досі, хоч пройшло вже майже три роки, мають труднощі з приводу втрати науково-практичних ресурсів, матеріалів та матеріально-технічної бази в цілому. Адже всі ті багаторічні надбання, що сприяли б їхнім дослідженням лишилися на непідконтрольній Україні території, а їх відновлення – тривалий і майже непосильний процес в умовах переміщення. Проте наука Луганському національному аграрному університеті розвивається. Це було доведено на триденній конференції.

На пленарному засіданні виступили:

  • Брагінець Микола Володимирович, д.т.н., професор кафедри механізації виробничих процесів в АПК: «Розробка ресурсощадних механізованих технологічних процесів у тваринництві та рослинництві».
  • Кочетков Олексій Васильович, к.е.н., професор кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу: «Удосконалення системи економічного аналізу, моніторингу та діагностики діяльності агарних підприємств на ринку сільськогосподарської продукції».
  • Бабенко Олексій Петрович, к.в.н., доцент кафедри інфектології, якості безпеки продукції АПК: «Мікробіологічний моніторинг факторних інфекцій, обумовлений бактеріями сімейства Pasteurellaceae і стафілококами».
  • Міненко Галина Василівна, к.с.-г.н., доцент кафедри біології тварин: «Адаптаційні здібності нових генотипів сільськогосподарських тварин в умовах Донбасу».

Далі робота конференції відбувалася по секціям, де було заслухано доповіді як викладачів кафедр, так і гостей цього заходу.

Слід зазначити, …

English EN Ukrainian UK