Пархоменко

Звітна науково-практична конференція в Луганському національному аграрному університеті

26 лютого 2020 року в Луганському національному аграрному університеті пройшла чергова звітна науково-практична конференція. Робота конференції почалася з привітального слова проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидата біологічних наук І.В. Кирпичової на пленарному засіданні.

З першою доповіддю «Академічна доброчесність та правова свідомість» виступив доктор філософських наук М.М Карпіцький. Було розкрито ціннісні підстави академічної доброчесності та юридичний зміст цього поняття стосовно Закону України «Про освіту». Хоча у законі вже визначені види порушення академічної доброчесності, однак оцінюватися вони повинні здоровим глуздом та академічними традиціями. Найсерйозніше покарання за порушення академічної доброчесності – втрата академічної репутації. Автор зазначив, що найбільш поширеним видом порушення академічної доброчесності є плагіат. У зв'язку з цим М.М. Карпіцький запропонував провести майстер-класи для студентів з метою навчання коректному оформленню наукових праць і профілактики академічного плагіату.

Друга пленарна доповідь кандидата ветеринарних наук, почесного професора Луганського національного аграрного університету Л. І. Пархоменко була присвячена поширенню, діагностиці та профілактиці грипу птиці. Також аудиторія дізналася про особливості короновірусної інфекції. Доповідачу вдалося прояснити ряд питань, які породжували багато чуток про інфекцію. У зв'язку з поширенням паніки, яка викликана короновірусною інфекцією, доповідь професора виявилася особливо актуальною і викликала жваву реакцію у слухачів.

В останній пленарній доповіді кандидат технічних наук, в.о. завідувача кафедри механізації виробничих процесів у АПК В.О. Волох розповів про удосконалення засобів механізації процесів у рослинництві, технологій їх технічного обслуговування і ремонту, а також експлуатаційних показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.

Робота конференції продовжилася в секціях: «Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення», «Будівництво, геодезія та землеустрій», «Охорона довкілля, біологічні та харчові технології», «Актуальні проблеми ветеринарної медицини», «Технічні засоби в агропромисловому комплексі», «Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва», «Філософські та гуманітарні проблеми освіти й науки». Всього було зроблено близько ста доповідей, які дають повну картину всіх напрямків наукової роботи в університеті за попередній рік. У конференції взяли участь викладачі та співробітники Білоруського державного аграрного університету, Інституту тваринництва НААН України, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Білоцерківської національної аграрної академії, та відокремлених структурних підрозділів нашого університету.

Миколай Карпіцький

Співпраця Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області

28 січня 2020 року на базі Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області проведено нараду з представниками Луганського національного аграрного університету, а саме з в.о зав. кафедрою ветеринарного акушерства, внутрішньої патології, хірургії, фізіології та мікробіології Пархоменко Людмилою Іванівною та в.о зав. кафедрою інфектології, якості та безпеки продукції АПК Дубіним Русланом Анатолійовичем, стосовно плідної співпраці щодо навчання спеціалістів Держпродспоживслужби.

У рамках обговорення фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області та представники інституту домовилися про проведення низки семінарів-навчань та надання методологічної підтримки в окремих галузях, а саме: вірусологія, овочівництво, садівництво, особливості здійснення фітосанітарного контролю, тощо.

Особливу увагу було приділено проведенню семінару з науковцями на тему грип птиці, який відбудеться в найближчий час, що на сьогоднішній день вкрай актуально.

ЛНАУ розвиває міжнародні зв’язки з Йорданією

У жовтні Луганський національний аграрний університет представив свої дослідження на міжнародній науковій конференції, що проходила в університеті Мута (м. Карак, Йорданія).

На конференції було презентовано 3 постерні доповіді, підготовані співробітниками факультету ветеринарної медицини: Людмилою Іванівною Пархоменко (зав. каф. фізіології та мікробіології, канд. вет. наук, доц.), Ганною Василівною Овчаренко (ст. викладач каф. фізіології та мікробіології, канд. мед. наук), Людмилою Іванівною Наливайко (д-р. вет. наук, старш. наук. співроб.), Русланом Анатолійовичем Дубіним (зав. каф. ветеринарної хірургії, терапії та акушерства, канд. вет. наук), Оксаною Вікторівною Івлевою (асистент каф. інфектології, якості і безпеки продукції АПК) та аспірантами Аль Саяснех Обада, Максимом Вікторовичем Казаковим.

Крім того, на прохання декана аграрного факультету університету Мута,  д-р. Фейсал Авадде, заслухано доповідь, за результатами НДР факультету: «Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на інкубацію яєць та імунокомпетентні органи курей».

Участь нашого університету в подібних конференціях відкриває більші можливості для подальших наукових досліджень та поглиблює міжнародне співробітництво. Зокрема під час цієї зустрічі, було досягнуто домовленості щодо співпраці в рамках наукових розробок з інфекційної патології птиці та обговорено намір щодо підписання угоди про співпрацю між університетом Мута та Луганським національним аграрним університетом.

Така угода – свідчення того, що ЛНАУ визнається світовою спільнотою, як університет, що здійснює свою освітню діяльність відповідно до міжнародних норм.

Наука і навчання – наша єдність

Сказати, що через переміщення Луганський національний аграрний університет втратив усе: багаторічні надбання в галузі науки у вигляді обладнання, оснащення, різноманітних пристроїв та лабораторій у цілому, – бути наполовину відвертим. Адже головну наукову цінність було збережено – людський ресурс, науковці з нестримною жагою до звершень. Однією з них є Людмила Іванівна Пархоменко, завідувач кафедри фізіології та мікробіології, кандидат ветеринарних наук, доцент.

Уже через півтора роки після переїзду, у часи безлічі питань щодо організації навчально-виховного процесу, Людмила Іванівна стала науковим керівником проекту: «Розробити ефективну схему профілактики асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду нового синтезу та лазерного випромінювання», що за результатами конкурсу отримав державне фінансування Міністерства освіти і науки України.

До участі у ньому, крім ЛНАУ, було долучено …

English EN Ukrainian UK