Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» у Луганському національному аграрному університеті

Завантаження/ Перегляд у PDF

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори