Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів з напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» у Луганському національному аграрному університеті

Завантаження/ Перегляд у PDF

English EN Ukrainian UK
Догори