Вільний простір для спілкування «Освітнє кафе»

Шановна університетська спільнота ЛугНАУ!

Вільний простір для спілкування «Освітнє кафе» ЗАПРОШУЄ УСІХ. Теми для спілкування надійшли зі «Скриньки ідей» від  здобувачів вищої освіти  Університету: 1) Вибіркові дисципліни! 2) Про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛугНАУ!

18 березня 2021 року о 17-00 на корпоративній платформі Тeams за посиланням: (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVmMzI2MGYtMmY4MC00ZjE1LTk0ZWYtOTU3ZmM5N2JmYTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc17fc73c19%22%7d) ми чекаємо вас в «Освітньому кафе».

До зустрічі!

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори