Вільний простір для спілкування «Освітнє кафе»

Шановна університетська спільнота ЛНАУ!

У вас виникли питання – не залишайте їх невирішеними! Пропонуймо їх обговорити в теплій, дружній атмосфері. У ЛНАУ запускається вільний простір для спілкування «Освітнє кафе», зустрічі в якому будуть відбуватися щойно виникне потреба. Тож, якщо у вас виникла тема для обговорення, пишіть про це в «Скриньку ідей», і ми організуємо зустріч в «Освітньому кафе»!

Уже 9 лютого 2021 року о 16-00 на корпоративній платформі Тeams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIwYjM0NDktNTdmOC00MDM5LTk0ZWMtNGUwZDM0Zjg3MDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3a%2290de3029-c860-47d1-8dc7-3dc17fc73c19%22%7d ми чекаємо вас у нашому «Освітньому кафе», обговоримо тему «Вибіркові дисципліни» з огляду актуалізації балансу soft та hard skills освітньо-професійної програми. До зустрічі!

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори