Економічний факультет щиро вітає магістрів з успішним захистом магістерських робіт!

Протягом 5-21 лютого 2018 року на економічному факультеті відбувалися захисти магістерських робіт студентів магістратури за спеціальностями: «Менеджмент», «Маркетинг», «Облік і оподаткування» денної форми навчання. Саме ці спеціальності відповідають базовим економічним талантам: вмінню керувати, вмінню продавати і вмінню рахувати. Ці навички завжди актуальні на ринку праці.

32 слухачі магістратури, успішно виконали навчальний план та вдало захистили магістерські роботи. За результатами захисту 20 випускників-магістрів отримали відмінну оцінку, а оцінку «добре» – 12.

У поданих на розгляд Державної екзаменаційної комісії магістерських роботах висвітлені найактуальніші питання менеджменту, маркетингу та обліку. Роботи виконано на матеріалах діяльності конкретних підприємств, окремі пропозиції, викладені у висновках, мають значні перспективи для впровадження у практику. У магістерських роботах використані сучасні методи досліджень та економічних розрахунків, наведені достовірні дані, які повністю відбивають різноманітні аспекти діяльності об'єктів дослідження. Перлинами робіт стали самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи магістрантів та їх наукових керівників. Усі магістерські роботи представлені до захисту апробовані на науково-практичних конференціях та опубліковані у збірниках тез доповідей.

Під час захисту доповіді слухачів магістратури супроводжувалися використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам дослідження наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної дипломної роботи. Випускники давали ґрунтовні відповіді на питання членів комісії.

Голови ДЕК відзначили високий рівень підготовки магістрів та результатів їх досліджень, стабільну тенденцію підвищення якості магістерських робіт, актуальність, новизну та практичну спрямованість їх тематики, добросовісну роботу рецензентів та наполегливу працю наукових керівників. 

За результатами навчання та захисту дипломних робіт рішенням Державної екзаменаційної комісії кваліфікацію магістр присвоєно 32 випускникам. Диплом з відзнакою отримають 7 випускників, крім того 5 з них рішенням ДЕК рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Результати роботи ДЕК підтвердили, що професорсько-викладацький колектив економічного факультету готує висококваліфікованих фахівців у галузі економіки, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками у сфері менеджменту, маркетингу та обліку.

Голова, члени ДЕК і увесь колектив факультету вітають випускників і дякують за продуктивну працю, наполегливість і натхнення у навчанні!

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори