Електронний репозитарій

Репозитарії освітніх та наукових установ України

Пропонуємо Вашій увазі інституційні репозитарії освітніх та наукових установ України, де розміщені повні тексти академічних творів

 

Університет Бібліотека Посилання
Національний репозитарій академічних текстів   http://nrat.ukrintei.ua/korysni-resursy/
Білоцерківський національний аграрний університет Інституційний репозитарій http://rep.btsau.edu.ua/
Дніпровський державний аграрно-економічний університет Репозитарій https://dspace.dsau.dp.ua/jspui/
Вінницький національний технічний університет Інституційний репозитарій http://ir.lib.vntu.edu.ua/
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Цифровий репозитарій http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_material&id=114
Житомирська політехніка Електронний архів http://eztuir.ztu.edu.ua/?locale-attribute=uk
Житомирський національний агроекологічний університет Електронний архів http://ir.znau.edu.ua/community-list
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Інституційний репозитарій https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23566
Миколаївський національний аграрний університет Інституційний репозитарій http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/community-list
Наукова бібліотека ім. М. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наукова бібліотека http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України Електронна бібліотека http://dspace.nbuv.gov.ua/
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Електронні ресурси http://www.nbuv.gov.ua/node/2116
Національний авіаційний університет Репозитарій https://er.nau.edu.ua/community-list
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Репозитарій http://enpuir.npu.edu.ua/
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Електронний архів наукових та освітніх матеріалів https://ela.kpi.ua/
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Електронний репозитарій http://repository.kpi.kharkov.ua/
Національний університет «Києво-Могилянська академія» Електронний архів http://ekmair.ukma.edu.ua/
Національний університет «Львівська політехніка» Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки http://ena.lp.edu.ua:8080/community-list
Національний університет «Чернігівська політехніка» Електронний архів http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/5
Національний університет біоресурсів і природокористування Цифрова бібліотека http://dglib.nubip.edu.ua:8080/jspui/
Національний університет водного господарства та природокористування Цифровий репозитарій http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/
Національний університет харчових технологій Електронний архів http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/home.jsp?locale=uk
Національний фармацевтичний університет Електронний архів http://dspace.nuph.edu.ua/
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Репозитарій http://dspace.nlu.edu.ua/
Національний університет «Одеська юридична академія» Репозитарій http://dspace.onua.edu.ua/
Одеська державна академія будівництва та архітектури Електронний репозитарій http://mx.ogasa.org.ua/
Одеська національна академія харчових технологій Електронний репозитарій https://card-file.onaft.edu.ua/jspui/
Одеський державний аграрний університету Електронний архів-репозитарій http://lib.osau.edu.ua/jspui/community-list
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Інституційний репозитарій http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/24781
Одеський національний економічний університет Репозитарій http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/
Острозька академія Цифровий архів https://eprints.oa.edu.ua/view/divisions/
Подільський державний аграрно-технологічний університет Репозитарій http://188.190.33.55:7980/jspui/
Полтавський університет економіки і торгівлі Електронний архів http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/7442
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Репозитарій http://lib.pnu.edu.ua:8080/
Сумський державний університет Електронний архів https://essuir.sumdu.edu.ua/
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Інституційний репозитарій http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/community-list
Східноєвропейський національний університет імені Лесі України Електронний архів http://esnuir.eenu.edu.ua/community-list
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного Електронний інституційний репозитарій http://elar.tsatu.edu.ua/
Тернопільський національний економічний університет Репозитарій http://dspace.tneu.edu.ua/
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Репозитарій  http://dspace.tnpu.edu.ua/
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Інституційний репозитарій http://elartu.tntu.edu.ua/community-list
Українська інженерно-педагогічна академія Репозитарій http://repo.uipa.edu.ua/jspui/
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» Електронний архів http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Електронний архів https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Репозитарій відкритого доступу http://dspace.khntusg.com.ua/
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Електронний архів http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова Цифровий репозитарій https://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/
Харківський національний університет радіоелектроніки Електронний архів http://openarchive.nure.ua/
Харківський національний університет внутрішніх справ Інституційний репозитарій http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/
Харківський національний медичний університет Репозитарій архів http://repo.knmu.edu.ua/community-list
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Електронний http://repository.hneu.edu.ua/
Херсонський державний університет Репозитарій http://ekhsuir.kspu.edu/
Центральноукраїнський національний технічний університет Репозитарій http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/community-list
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Науковий репозитарій https://web.archive.org/web/20180404142229/
http://arr.chnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/120

 

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори