Відділ електронного документування, загального контролю та збереженості документів

Однією із найважливіших умов, яка забезпечує чіткість роботи всіх структурних підрозділів вузу, є кваліфіковане діловодство, яке включає організацію приймання, розгляду, реєстрації і індексації, оформлення документів, контролю за їх виконанням, порядок класифікації, формування справ і їх збереження, підготовки для передачі в архів.

Діловодство є важливою складовою частиною роботи кожної установи, організації. Організація і ведення документації в Луганському національному аграрному університеті покладається на загальний відділ, а в структурних підрозділах – на співробітників, які призначені керівниками підрозділів відповідальними за цю роботу.

Загальний відділ є структурним підрозділом Луганського національного аграрного університету і підпорядковується безпосередньо ректору.

Наказом № 01-04/353 від 13 листопада 2018 р. по Луганському національному аграрному університету згідно рішення вченої ради № 3 від 12 листопада 2018 р канцелярія реорганізована у загальний відділ.

В структуру загального відділу входить архів,.

Загальний відділ у своїй діяльності керується:

 • законами і постановами Верховної Ради України;
 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • правилами внутрішнього розпорядку;
 • нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами та вказівками керівництва вузу та діючою інструкцією з діловодства;
 • інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави від 27.11.1998 р.;
 • інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в Луганському національному аграрному університеті, інструкцією з діловодства в Луганському національному аграрному університеті затвердженою наказом № 01-04/136 від 04.09.2019 р.
 • правилами та вказівками архівних органів;
 • регламентом університету;
 • положенням про загальний відділ.

В загальному відділі зберігається кругла печатка з зазначенням своєї назви, кутовий штамп із назвою та адресою закладу та гербова печатка.

Діяльність відділу

Основними завданнями загального відділу є встановлення єдиного порядку роботи з документами в університеті

Відповідно до основного завдання загальний відділ:

 • розробляє інструкції з діловодства, номенклатуру справ загального відділу;
 • складає зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та доводить до структурних підрозділів;
 • організовує тиражування і розсилку наказів, вказівок ректора і проректорів університету, оформлює їх передачу в архів університету;
 • організовує контроль за виконанням розпорядчих документів вищих органів, керівництва вузу;
 • здійснює контроль за підготовкою та оформленням документів, за їх своєчасним виконанням в університеті, вживає заходів до скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнює та аналізує дані про хід і результати цієї роботи;
 • приймає, реєструє, веде облік, забезпечує, зберігає оперативний розшук інформування за документами та доставляє документи;
 • забезпечує додержання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності університету;
 • здійснює керівництво роботою з діловодства в підрозділах університету;
 • видає посвідчення особи про займану посаду;
 • завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією для роботи з документами;
 • оформляє, реєструє службові відрядження;
 • забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;
 • забезпечує деканати, кафедри та інші підрозділи службовими бланками і здійснює контроль за їх правильним використанням;
 • здійснює облік документів “Для службового користування”;
 • веде та формує справи, зберігає справи і передає їх в архів університету;
 • подає в бухгалтерію звіти поштових витрат;
Бланки документів

 

Контактна інформація

Адреса:

Загальний відділ
Корпус №1,
вул. Свободи 23, м. Слов’янськ, 84122

вул. Слобожанська, 68, м. Старобільськ, 92703

Режим роботи:
8.30 – 17.00 // перерва: 12,30 – 13.00 // вихідні: субота, неділя

Адреса електронної пошти:
rector@lgnau.edu.ua

office.dep@lgnau.edu.ua

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори