Запрошуємо здобувачів вищої освіти за ОП 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», іншими освітніми програмами Економічного факультету та всіх зацікавлених осіб на відкриту лекцію директора регіонального відділу продажів ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат” – Руслана Остапенка.

19 квітня 2021 року об 11.50 на економічному факультеті за запрошенням кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії відбудеться  відкрита лекція Остапенка Руслана Сергійовича, директора регіонального відділу продажів ТОВ “Глобинський м'ясокомбінат”.

Тема лекції:  «Застосування актуальних практик торгівлі продукцією сільськогосподарської переробки серед підприємців Донецької та Луганської областей».

Лекція  за професійним спрямуванням буде цікавою студентам спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також інших спеціальностей галузей знань 07 Управління та адміністрування та 05 Соціальні та поведінкові науки за освітніми рівнями магістр та бакалавр.

Відвідати лекцію можна за цим посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg4NWNhNDMtMTBlYi00MzkyLTg1OGItZjk5ZDNhOTEwNjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3a%221d863c5c-4454-43b3-891d-02afe91233a3%22%7d

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори