Запрошуємо здобувачів вищої освіти за ОП 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», іншими освітніми програмами Економічного факультету та всіх зацікавлених осіб на відкриту лекцію директора регіонального відділу продажів ТОВ “Глобинський м’ясокомбінат” – Руслана Остапенка.

19 квітня 2021 року об 11.50 на економічному факультеті за запрошенням кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії відбудеться  відкрита лекція Остапенка Руслана Сергійовича, директора регіонального відділу продажів ТОВ “Глобинський м'ясокомбінат”.

Тема лекції:  «Застосування актуальних практик торгівлі продукцією сільськогосподарської переробки серед підприємців Донецької та Луганської областей».

Лекція  за професійним спрямуванням буде цікавою студентам спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також інших спеціальностей галузей знань 07 Управління та адміністрування та 05 Соціальні та поведінкові науки за освітніми рівнями магістр та бакалавр.

Відвідати лекцію можна за цим посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg4NWNhNDMtMTBlYi00MzkyLTg1OGItZjk5ZDNhOTEwNjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d18dd83-02f1-492e-923a-d2fa5c7cfaa4%22%2c%22Oid%22%3a%221d863c5c-4454-43b3-891d-02afe91233a3%22%7d

English EN Ukrainian UK
Догори