Засідання  Ради якості вищої освіти ЛугНАУ

21 травня 2021 року у змішаному форматі відбулося засідання  Ради якості вищої освіти Луганського національного аграрного університету. Під час зустрічі було обговорено ряд питань стосовно забезпечення якості вищої освіти, а саме:

– про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів Луганського національного аграрного університету;

– про відповідність ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам викладачів Університету

– про опитування здобувачів вищої освіти у внутрішній системі якості вищої освіти Університету: аналіз та результати;

– про рекомендацію до затвердження нових редакцій проєктів освітніх програм ступеня освіти «бакалавр», «магістр»;

– про підсумки організації та результати успішності перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

За результатами обговорення ухвалено відповідні рішення, спрямовані на удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти у Луганському національному аграрному університеті у вигляді рекомендацій, проєктів, локальних документів тощо.

 Обговорені актуальні питання щодо процедурних аспектів вирішення конфліктних ситуацій, дотримання корпоративної культури, академічної доброчесності, організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти, розробки проєктів освітніх програм у 2021 році.

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори