Заходи щодо запобігання поширення коронавірусу

На виконання листа Міністерства освіти і науки України  від 11.03.2020 р № 1/9-154 щодо запровадження карантину, у зв’язку із несприятливою епідеміологічною ситуацією в Україні, наказую:

 1. Заборонити відвідування Університету здобувачами освіти у період з 12 березня по 03 квітня 2020 року.
 2. Заборонити проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру у місцях розташування навчально-наукових інститутів та факультетів Університету.
 3. Організовувати проведення нарад, засідань в Університеті з використанням дистанційних технологій.
 4. Директорам ННІ/деканам факультетів/кураторам академічних груп організувати інформування здобувачів вищої освіти та співробітників щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov).
 5. Заборонити направлення здобувачів освіти та співробітників Університету за кордон до країн з високим ступенем ризику зараження (https://cutt.ly/GtsqHoI).
 6. Начальнику відділу по роботі з іноземними громадянами Сергієнку С. С. керуватися актуальними даними при підготовці до допуску здобувачів вищої освіти на участь у конкурсі для проходження закордонних практик.
 7. Директору Центру сучасних освітніх та інформаційних технологій Різниченку І. В.:

7.1. Забезпечити розміщення інформації щодо заходів запобігання поширенню хвороби на офіційному сайті Університету.

7.2. Забезпечити безперебійне функціонування платформи дистанційного навчання Moodle.

 1. Директорам ННІ/деканам факультетів, завідувачу кафедри загальноосвітньої підготовки:

8.1. Для організації безперервності навчального процесу забезпечити внесення на платформу дистанційного навчання Moodle необхідних навчальних та методичних матеріалів.

 8.2. Забезпечити навчальними матеріалами здобувачів вищої освіти за дисциплінами, які закріплені за кафедрами на платформі дистанційного навчання Moodle, а також організувати постійний контроль виконання здобувачами індивідуальних завдань протягом періоду карантину.

 1. Завідувачу навчальним відділом Казакову М. В. перенести заняття, які мають відбутись у період карантину та які неможливо провести з використанням технологій дистанційного навчання на платформі Moodle, на більш пізній термін відповідно до розкладу занять.
 2. Директорам ННІ/деканам факультетів, керівникам виробничих практик забезпечити перенесення практики на інший період без зміни терміну виробничої практики у разі звернень здобувачів вищої освіти (відповідно до наказів/розпоряджень підприємства, які є базами практик).
 3. Директорам ННІ/деканам факультетів, завідувачу кафедри загальноосвітньої підготовки:

11.1. Організувати виконання організаційної, наукової, методичної роботи науково-педагогічних працівників у дистанційному режимі.

11.2. Розробити та надіслати на поштову скриньку навчального відділу та відділу кадрів графік присутності викладацького складу на робочих місцях.

11.3. З урахуванням виробничої необхідності розробити та впровадити позмінний графік присутності навчально-допоміжного персоналу на робочих місцях.

 1. Помічнику проректора з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи Рудю І. Л. здійснити контроль щодо організації місць для ізоляції здобувачів з ознаками гострих респіраторних захворювань у гуртожитках.
 2. Керівникам відокремлених структурних підрозділів Університету видати відповідні накази на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р № 1/9-154.
 3. Директору Центру сучасних освітніх та інформаційних технологій Різниченку І. В. організувати оприлюднення цього наказу на офіційному сайті університету 12.03.2020 року.

15 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т. в. о. ректора                                                                        Іван ЛЮБІМОВ

Наказ щодо заходів по запобіганню поширення коронавірусу ЛНАУ

Офіційна інформація МОЗ України

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори