Звітна науково-практична конференція в Луганському національному аграрному університеті

26 лютого 2020 року в Луганському національному аграрному університеті пройшла чергова звітна науково-практична конференція. Робота конференції почалася з привітального слова проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидата біологічних наук І.В. Кирпичової на пленарному засіданні.

З першою доповіддю «Академічна доброчесність та правова свідомість» виступив доктор філософських наук М.М Карпіцький. Було розкрито ціннісні підстави академічної доброчесності та юридичний зміст цього поняття стосовно Закону України «Про освіту». Хоча у законі вже визначені види порушення академічної доброчесності, однак оцінюватися вони повинні здоровим глуздом та академічними традиціями. Найсерйозніше покарання за порушення академічної доброчесності – втрата академічної репутації. Автор зазначив, що найбільш поширеним видом порушення академічної доброчесності є плагіат. У зв'язку з цим М.М. Карпіцький запропонував провести майстер-класи для студентів з метою навчання коректному оформленню наукових праць і профілактики академічного плагіату.

Друга пленарна доповідь кандидата ветеринарних наук, почесного професора Луганського національного аграрного університету Л. І. Пархоменко була присвячена поширенню, діагностиці та профілактиці грипу птиці. Також аудиторія дізналася про особливості короновірусної інфекції. Доповідачу вдалося прояснити ряд питань, які породжували багато чуток про інфекцію. У зв'язку з поширенням паніки, яка викликана короновірусною інфекцією, доповідь професора виявилася особливо актуальною і викликала жваву реакцію у слухачів.

В останній пленарній доповіді кандидат технічних наук, в.о. завідувача кафедри механізації виробничих процесів у АПК В.О. Волох розповів про удосконалення засобів механізації процесів у рослинництві, технологій їх технічного обслуговування і ремонту, а також експлуатаційних показників і забезпечення функціональної стабільності тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.

Робота конференції продовжилася в секціях: «Проблеми агрономічної галузі та методи їх вирішення», «Будівництво, геодезія та землеустрій», «Охорона довкілля, біологічні та харчові технології», «Актуальні проблеми ветеринарної медицини», «Технічні засоби в агропромисловому комплексі», «Економічні проблеми модернізації та інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва», «Філософські та гуманітарні проблеми освіти й науки». Всього було зроблено близько ста доповідей, які дають повну картину всіх напрямків наукової роботи в університеті за попередній рік. У конференції взяли участь викладачі та співробітники Білоруського державного аграрного університету, Інституту тваринництва НААН України, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Білоцерківської національної аграрної академії, та відокремлених структурних підрозділів нашого університету.

Миколай Карпіцький

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори