Звіт ректора

Уже весна! Поки людство мріє про прогулянки теплими вечорами, ВНЗ – в очікуванні нових студентів, тобто ретельно готуються до вступної кампанії та наступного навчального року. Проте вперед треба йти лише після детального аналізу попередніх результатів діяльності. Саме тому в. о. ректора ЛНАУ Микола Володимирович Брагінець, професор, доктор технічних наук, звітував на Конференції трудового колективу та в МОН за 2017 рік.

У 2017 році Луганський національний аграрний університет під керівництвом Миколи Володимировича продовжує впевненні кроки в інтеграцію до освітнього простору Харківщини. ЛНАУ – повноправний член Харківського університетського консорціуму. Водночас ректор робить усе необхідне, щоб кожен абітурієнт мав можливість отримати вищу освіту, незважаючи на прописку (зона АТО, підконтрольні населенні пункти Луганської та Донецької областей, інші області України), фінансові можливості та сімейні обставини тощо. Для полегшення процедури вступу  дітей із зони АТО на базі ЛНАУ діє освітній центр «Донбас-Україна», через який у 2017 році поступило 105 студентів, 11 з них пройшли державну підсумкову атестацію та отримали атестати про повну середню освіту державного зразка. Загалом у 2017 році зараховано на навчання 1066 особи, з яких 458 – на денну форму навчання. За областями контингент студентів, що вступили до університету в 2017 році, розподілився таким чином:

  • Луганська область – 55 %
  • Донецька область – 22,5 %
  • Харківська область – 13 %
  • Інші – 80 чол. – 9,5 % (Київська, Дніпропетровська, Сумська, Одеська, Херсонська області та 10 інших областей).

Відповідно до даних бази ЄДЕБО, кількість студентів станом на 31.12.17 року в університеті становила 2339 осіб, у тому числі з них 86 – іноземні студенти.

З метою підготовки абітурієнтів до вступу в ЛНАУ на базі ліцею у м.  Новойдар Луганській області організовано групи слухачів підготовчого відділення, які у 2017 році відвідували близько 30 слухачів. Індивідуальний підхід, без перебільшення, до проблем кожного вступника зумовлює подальше розширення кількості факультетів університету на базі ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» у с. Веселе Луганської області. У 2017 було прийнято рішення відкрити там ще й економічний факультет, таким чином, на базі відокремленого підрозділу вже можуть навчатися студенти майже за всіма напрямками підготовки, що наявні в університеті. Усього на базі ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» у 2017 році навчалось 449 студентів денної та заочної форми навчання: 239 студентів на 1 курсі та 210 на 2 курсі.

Микола Володимирович Брагінець прихильник інновацій, що полегшують, осучаснюють та виводять на вищий якісний рівень навчальний процес. Тож і в 2017 році ЛНАУ спрямовано крокував у світ інформаційних технологій. Зокрема:

  • введена в дію Інтернет-платформа головою НМК (Овчаренко О. А, проректор з навчально-наукової роботи, к.т.н, доц.);
  • продовжена робота над вдосконаленням програми планування та розподілу навантаження «LeherPlan» (розробник програми – Радов С.  Г., декан будівельного факультету, к.т.н, доц.);
  • розпочалась робота над глобальним програмним забезпеченням, відпрацьовано модуль для створення розкладу занять (розробник – Филипова І. Г., доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін, к.т.н., доц.);
  • розроблена Інтернет-платформа на базі програмного продукту Moodle;
  • започатковано використання сервісу з перевірки робіт на плагіат – Unplag .

Микола Володимирович Брагінець – доктор технічних наук, професор, особисті досягнення кого вражають своєю кількістю (понад 200 наукових робіт) та глибиною наукового бачення, однією з першочергових задач університету вважає розвиток науки, як серед студентів, так і серед співробітників. Під його керівництвом із моменту переміщення та до сьогодні створюються всі умови, щоб вивести науку ЛНАУ на новий вищий щабель розвитку, зокрема на рівень плідної та активної міжнародної наукової співпраці.

Активна співпраця з міжнародною спільнотою не обмежується лише сферою науки, а й передбачає створення можливостей для навчання іноземних громадян, виробничі практики та стажування закордоном наших студентів, сприяння вивченню іноземних мов студентами та співробітниками університету тощо.

І теоретичному, і практичному навчанню в ЛНАУ приділяється значна увага. В університеті було обрано найбільш ефективні форми та методи практичної освіти та профорієнтаційної роботи, зокрема заняття на виробництві, зустрічі-лекції з потенційними роботодавцями, активна співпраця з міським та обласним центрами зайнятості, постійне розширення баз практик тощо. У 2017 році Луганський національний аграрний університет провів свій перший ярмарок вакансій. У рамках Меморандуму про співпрацю з фондом імені Фрідріха Еберта, впровадженно елементи системи дуальної освіти в навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю: «Будівництво та цивільна інженерія».

ЛНАУ на сьогодні пропонує своїм студентам активне соціальне, творче та спортивне життя. З моменту переміщення та зміни керівника Луганський національний аграрний університет активно налагоджує зв’язки із соціальними партнерами­, громадськими та благодійними організаціями, ­ щодо гуманітарної, правової, виховної, освітньої підтримки та допомоги. Це сприяє активній участі в міжнародних освітніх, соціальних та благодійних проектах. Зокрема, торік ЛНАУ залучився до проекту Британської Ради: «Англійська мова для університетів». Восени 2017 року за фінансової підтримки УВКБ ООН, при підтримці Благодійного фонду «Право на захист» було отримано грант щодо забезпечення освітнього процесу технічними засобами навчання.

Як бачимо, у результаті роботи співробітників ЛНАУ та досвідченого керівництва Брагінця М. В. 2017 рік приніс ЛНАУ переміщеному чергові досягнення, здобутки, перемоги та звершення. Залишаючись безмежно вдячними університетам, що надали приміщення для навчання та проживання, ЛНАУ мріє про власне житло.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори