Конкурс на вакантні посади

Луганський національний аграрний університет (м. Харків, вул. Алчевських, 44) оголошує з 16 квітня 2018 року обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників, які будуть вакантними з 01 вересня 2018 року.

Вакантні посади:

 1. Декани факультетів:
 • декан будівельного факультету (1 ставка);
 • декан факультету механізації сільського господарства (1 ставка)
 1. Агрономічний факультет

Кафедра селекції, рослинництва та захисту рослин:

 • доцент (1 ставка –рослинництво, технологія вирощування продукції рослинництва);
 • старший викладач (1 ставка – селекція, радіобіологія, 1 ставка – фітопатологія, імунітет рослин).

Кафедра лісівництва, плодоовочівництва та біології рослин :

 • доцент (1 ставка – гербологія, геоботаніка);
 • асистент (1 ставка – ботаніка, генетика).

Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства:

 • завідувач кафедри (1 ставка – ґрунтознавство, агрохімія);
 • старший викладач (1 ставка – агрометеорологія, гідрологія);
 1. Біолого-технологічний факультет

Кафедра біології тварин:

 • завідувач кафедри (1 ставка – технологія відтворення тварин, фізіологія тварин);
 • доцент (1 ставка – годівля с/г тварин, гігієна с/г тварин).

Кафедра розведення та генетики тварин:

 • завідувач кафедри (1 ставка – генетика з біометрією розведення тварин);
 • старший викладач (1 ставка – інноваційні технології переробки продукції тваринництва, технологія виробництва агропродукції і кролівництва).

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва:

 • завідувач кафедри (1 ставка – інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, моделювання технологічними процесами у тваринництві).
 1. Будівельний факультет

Кафедра загальноосвітніх дисциплін:

 • завідувач кафедри (1 ставка – іноземна мова);
 • старший викладач (1 ставка – фізика, математика);

Кафедра землевпорядкування і кадастру:

 • завідувач кафедри (1 ставка – геодезія та землеустрій);
 • старший викладач (1 ставка – геодезія, землеустрій, 1 ставка – геоінформаційні системи, землеустрій та кадастр);

Кафедра будівництва та архітектури:

 • старший викладач (1 ставка – будівництво та цивільна інженерія, 1 ставка – технологія монолітного будівництва, економіка будівництва);
 • асистент (1 ставка – інженерна геодезія, державний земельний кадастр).
 1. Факультет ветеринарної медицини

Кафедра фізіології та мікробіології:

 • завідувач кафедри (1 ставка – ветеринарна вірусологія);

Кафедра інфектології, якості та безпеки продукції АПК:

 • доцент (1 ставка – епізоотологія, патоморфологія):
 • старший викладач (1 ставка – ветеринарно-санітарна експертиза);
 • асистент (1 ставка – оцінка якості продукції, паразітологія, основи ветеринарної діяльності).
 1. Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії:

 • завідувач кафедри (1 ставка – маркетинг);
 • доцент (1 ставка – економічна теорія);
 • старший викладач (1 ставка – регіональна економіка; 1 ставка – соціальна відповідальність, 0,5 ставки – мікро- та макроекономіка).

Кафедра менеджменту статистики та економічного аналізу:

 • завідувач кафедри (1 ставка – аналіз господарської діяльності);
 • професор (1 ставка – методологія наукових досліджень);
 • доцент (1 ставка – ділове адміністрування);
 • старший викладач (1 ставка – економетрія, 1 ставка -право).

Кафедра фінансів і економічної кібернетики:

 • завідувач кафедри (1 ставка – інформаційні технології);
 • доцент (1 ставка – фінанси, гроші та кредит);
 • старший викладач (1 ставка – інтелектуальна власність, 1 ставка – фізична культура та інформатика, 1 ставка – фінанси).

Кафедра обліку і аудиту:

 • завідувач кафедри (1 ставка – бухгалтерський облік);
 • професор (0,5 ставки – бухгалтерський облік);
 • доцент (1 ставка – аудит);
 • старший викладач (0,5 ставки – маркетингові дослідження);
 • асистент (1 ставка – економіка праці).
 1. Факультет механізації сільського господарства

Кафедра ремонту машин, експлуатації машинно-тракторного парку та охорони праці:

 • завідувач кафедри (1 ставка – ремонт машин та обладнання);
 • доцент (1 ставка – експлуатація машинно-транспортного парку);
 • старший викладач (1 ставка – охорона праці);

Кафедра механізації виробничих процесів у АПК:

 • завідувач кафедри (1 ставка – теплотехніка і гідравліка);
 • доцент (1 ставка – машини та обладнання для тваринництва, 1 ставка – машини та обладнання для переробки с/г продукції);

Кафедра енергетичних засобів:

 • завідувач кафедри (1 ставка – трактори і автомобілі);
 • старший викладач (1 ставка – електротехніка і електроніка, електропостачання в АПК);
 1. Факультет харчових технологій

Кафедра технології харчових виробництв:

 • завідувач кафедри (1 ставка – технологія харчових виробництв, технологія молочних і молоковмісних продуктів);
 • старший викладач (1 ставка – харчові добавки, основи фізіології та гігієни харчування, 1 ставка – процеси та апарати харчових виробництв, технологічне обладнання).

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності:

 • завідувач кафедри (1 ставка – основи екології, урбоекологія, основи сільськогосподарської екології);
 • професор (0,75 ставки – методологія та організація наукових досліджень, біометрія);

Кафедра історико-філософських дисциплін:

 • завідувач кафедри (1 ставка – історія України та української культури, соціальна антропологія);
 • доцент (1 ставка – Українознавство, історія України та української культури).

Вимоги до учасників конкурсу:

 • декан факультету – досконале володіння державною мовою, науковий ступінь, науково-педагогічний стаж роботи не менше 5 років;
 • завідувач кафедри – досконале володіння державною мовою, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, науково-педагогічний стаж роботи не менше 5 років;
 • професор – досконале володіння державною мовою, науковий ступінь доктор наук, вчене звання професор;
 • доцент – досконале володіння державною мовою, науковий ступінь кандидат наук, вчене звання доцент або старший дослідник;
 • старший викладач – досконале володіння державною мовою, освітній рівень магістр відповідного спрямування, науково-педагогічний стаж роботи не менше 2 років;
 • асистент – досконале володіння державною мовою, освітній рівень магістр відповідного спрямування.

Інформацію щодо матеріалів, які необхідно надати для  розгляду конкурсної комісії, можна отримати за телефонами:

(066) 995 60 89
(066) 833 42 03

 

Відділ кадрів ЛНАУ

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори