Круглий стіл «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм»

Днями на економічному факультеті Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ) була організована та проведений в дистанційному режимі науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм» (у форматі круглого столу).

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійних програм спеціальностей економічного факультету Луганського національного аграрного університету, за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” та 07 “Управління та адміністрування”, зокрема за спеціальностями:

 • 051 «Економіка»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємство, торгівля і біржова діяльність»

В заході прийняли участь науково-педагогічні працівники факультету, розробники освітньо-професійних програм, випускники, здобувачі вищої освіти, роботодавці. Серед запрошених гостей були присутні зовнішні стейкхолдери:  

 • Марков Руслан Валентинович, к.е.н., експерт Проект USAID “Економічна підтримка Східної України”, випускник ЛНАУ; 
 • Зинченко Альберт Миколайович, директор Агентства регіонального розвитку Луганської області;
 • Літовченко Сергій Володимирович, директор ТОВ «КОРУМ СОРС»;
 • Голуб'ева Тетяна Миколаївна, заступник директора СТОВ “Агро-Танюшівське”.
 • Самойлов Павло Ігоревич, Менеджер управління логістикою готової продукції ТОВ «КОРУМ ГРУП».
У ході виступів та обговорення освітніх програм зазначалося про досить високий потенціал освітніх програм, про різноманіття та цільову спрямованість відповідно до галузі, про те що освітні програми дозволяють підготувати як спеціаліста з універсальними базовими знаннями так і те що випускники економічного факультету отримують спеціалізовані знання з агро-промислового комплексу, також відзначалась необхідність поглиблення знань в застосуванні сучасних інформаційних технологій. Окремо було наголошено про посилення вивчення сучасних інформаційних технологій, їх застосування, як у автоматизації рутинних процесів, так і для аналітичної обробки фінансово-господарських даних.   

Зібрана інформація під час обговорення (відгуки, пропозиції від учасників) слугуватимуть основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами економічного факультету Луганського національного аграрного університету. 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори