Впровадження елементів дуальної освіти у навчальний процес

23-24 листопада 2016 р. представники ЛНАУ взяли участь у експертній зустрічі: «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України». Організаторами заходу були Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта та Українська асоціація маркетингу. Між Фондом імені Фрідріха Еберта та ЛНАУ підписано Меморандум про співпрацю у впровадженні елементів системи дуальної освіти в навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю: “Будівництво та цивільна інженерія”. Керівник дуальної програми – Овчаренко О. А., проректор із навчально-наукової роботи, канд. техн. наук, доц.; менеджер дуальної підготовки – Левадна С. І., зав. кафедри будівництва та архітектури; координатор дуальної програми – Фесенко Т. Г., доцент кафедри будівництва та архітектури, канд. техн. наук., доц.

Луганський національний аграрний університет спрямований на постійне вдосконалення підходів до навчання своїх студентів. Розуміючи той факт, що теоретична освіта дещо не встигає за шаленим поступом технічного прогресу та зростанням вимог ринку праці до молодих спеціалістів, наш університет постійно працює над тим, щоб випускник мав не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а сучасні практичні вміння та навички. Із цією метою налагоджено співробітництво з провідними підприємствами, на яких відкрито філії кафедр, регулярно проводяться практичні заняття тощо. Дуальна освіта – це ще один значний крок до реалізації поставленої мети.

Що ж таке дуальна освіта? Дуальної освіта – це навчальна програма, за якої навчальний процес організований так, що теоретичні знання студент отримує у ВНЗ, а практичні – на підприємстві, де він працює за спеціальністю та отримує заробітну плату. До того ж такий підхід вирішує ще одну проблему – пропуск занять через працевлаштування.

Отже, Луганський національний аграрний університет націлений не просто на видачу дипломів, а на успіх своїх випускників у майбутньому та полегшення умов сьогодення.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори