Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб

Ліцензований обсяг

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії
перший (бакалаврський) рівень 2035 Наказ № 19-л від 22.02.2021  
другий (магістерський) рівень 485 Наказ № 19-л від 22.02.2021  
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 16 Наказ № 19-л від 22.02.2021  

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПЕВНИХ РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,
ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАПРОВАДЖЕНО ДОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Освітня програма Тип освітньої програми Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії Акредитовано
ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР
 
Ветеринарна медицина   (211) Ветеринарна медицина 180 Наказ № 19-л від 22.02.2021    
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР
 
Ветеринарна медицина Освітньо-професійна (211) Ветеринарна медицина 20 Наказ № 19-л від 22.02.2021    
ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ/ОСВІТНЬО-ТВОРЧИЙ) РІВЕНЬ – ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
 
Ветеринарна медицина   (211) Ветеринарна медицина 6 Наказ № 19-л від 22.02.2021    
Фактична кількість осіб
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
БАКАЛАВР
 
(051) Економіка 19 3      
(071) Облік і оподаткування 24 21      
(072) Фінанси, банківська справа та страхування 31 23      
(073) Менеджмент 47 24      
(075) Маркетинг 24 1      
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 18 6      
(101) Екологія 27 7      
(181) Харчові технології 39 13      
(192) Будівництво та цивільна інженерія 38 22      
(193) Геодезія та землеустрій 37 38      
(201) Агрономія 68 32      
(204) Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 32 10      
(205) Лісове господарство 20 5      
(208) Агроінженерія 109 68      
(211) Ветеринарна медицина 53        
МАГІСТР
 
(071) Облік і оподаткування 3 6      
(073) Менеджмент 4 4      
(075) Маркетинг 1        
(101) Екологія 4 3      
(192) Будівництво та цивільна інженерія 4 4      
(201) Агрономія 24 22      
(204) Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 26 7      
(205) Лісове господарство 7 11      
(208) Агроінженерія 52 19      
(211) Ветеринарна медицина 69      
English EN Ukrainian UK
Догори