Мови освітнього процесу

Мови освітнього процесу

Мова освітнього процесу Контингент здобувачів вищої освіти
Українська Вітчизняні громадяни
Російська (з обов’язковим вивченням української) Іноземні громадяни