Програма малих грантів від Посольства США

Програма малих грантів від Посольства США

ProfiStart або Дуальна освіта – дієве партнерство

Термін виконання Проєкту: 1 квітня – 1 листопада 2021 року.

Мета й завдання Проєкту – забезпечити доступ до якісної дуальної форми навчання студентам ЗВО «Луганський національний аграрний університет» та покращити умови навчання студентів і праці викладачів за рахунок технічного забезпечення та інформаційно-комунікаційного супроводу для оптимізації освітніх послуг і підвищення якості дуального навчання.

Цілі Проєкту:

 1. Зміцнення й удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки.
 2. Забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти.
 3. Підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями.
 4. Посилення ролі роботодавців і фахових об’єднань у системі підготовки кваліфікованих кадрів від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання.
 5. Модернізація змісту освіти з метою приведення їх до відповідності сучасному змісту професійної діяльності.
 6. Підвищення рівня конкурентоздатності випускників закладу освіти в умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді.
 7. Скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності.
 8. Підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.

Цільовими групами Проєкту виступають студенти та викладачі переміщених університетів, місцеві агровиробники.

Основні результати Проєкту є такими:

 1. Облаштоване робоче місце для проведення спільних заходів між Університетом і партнерами агробізнесу.
 2. Створено 5 освітніх програм і навчальних планів, адаптованих до вимог роботодавця.
 3. Студенти, професорсько-викладацький склад і роботодавці поінформовані про нові можливості організації дуальної форми навчання.
 4. Студенти ознайомлені з перевагами дуальної форми навчання на визначених провідних підприємствах регіону.
 5. Укладено договори про співробітництво з регіональними представниками агробізнесу.
 6. Укладено договори з підприємствами на підготовку фахівців за дуальною формою навчання.
 7. Створено 1 відеоролик про переваги дуальної форми навчання.

Досягнення цілей та результатів Проєкту здійснюється через виконання відповідних робіт, серед яких, зокрема:

 • Підготовка до реалізації комунікаційних заходів (визначення та запрошення стейкхолдерів, узгодження графіку проведення заходів).
 • Проведення 3 круглих столів із роботодавцями та здобувачами за кожною спеціальністю; презентація Проєкту для здобувачів коледжів та Університету.
 • Організація 2 виїздів здобувачів на підприємства («Day ProfiStart») з метою ознайомлення з умовами практики.
 • Проведення тренінгів із кураторами від виробництва щодо методик викладання на виробництві.
 • Модернізація освітніх програм і навчальних планів.
 • Укладання договорів на підготовку за дуальною формою навчання.
 • Проведення тренінгу для здобувачів із використання програмного забезпечення для підвищення компетенцій з екологізації аграрного виробництва; аналіз ефективності й оцінка рівня задоволеності здобувачів та роботодавців результатами запровадженої дуальної форми навчання.

Контакти Проєкту:

Луганський національний аграрний університет:

Ірина Кирпичова (i.kyrpychova@lgnau.edu.ua)

Валерій Бородачов (vborodachov@outlook.com)

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори