Науково-технічна рада

Склад науково-технічної ради Луганського національного аграрного
університету

1. Кирпичова Ірина Валентинівна, проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи, голова НТР.

2. Руднік Денис Геннадійович, голова ради молодих вчених, в. о. завідувача
кафедри загальньоосвітньої підготовки.

3. Пападченко Артем Олександрович, здобувач вищої освіти 3 курсу факультету
ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, представник
студентства.

4. Пархоменко Людмила Іванівна, в. о. декана факультету ветеринарної
медицини, біологічних і харчових технологій.

5. Наливайко Людмила Іванівна, професор кафедри епізоотології, внутрішніх
хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи.

6. Мічківський Сергій Миколайович, в. о. декана економічного факультету.

7. Кочетков Олексій Васильович, професор кафедри менеджменту, права,
статистики та економічного аналізу.

8. Кім Єн Дар, професор кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних
засобів та охорони праці.

9. Стрельніков Володимир Іванович, старший викладач кафедри ремонту машин,
експлуатації енергетичних засобів та охорони праці.

10. Карпицький Микола Миколайович, старший викладач кафедри
загальньоосвітньої підготовки.

11. Гук Валерій Іванович, професор кафедри будівництва, архітектури, геодезії
та землеустрою.

English EN Ukrainian UK
Догори