Студентський науковий гурток «Механізатор»

Студентський науковий гурток «Механізатор»

Керівник: кандидат технічних наук, доцент каф. «РМ ЕЕЗ та ОП»
Фесенко Григорій Васильович

 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА

наукового гуртка «Механізатор»

на 2020/2021 н.р.

 

№ з/п Тематика роботи Термін виконання
1. Затвердження плану роботи на 2020/21 н.р Вересень
2. Планування індивідуальної роботи членами наукового гуртка. Вересень
3. Підготовка та участь у V Науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття» Жовтень-листопад
4. Заслуховування доповіді на тему: «Технічні засоби для поверхневого обробітку грунту і їх аналіз»;

Заслуховування доповіді на тему: «Технологічні властивості робочих органів культиватора передпосівного обробітку ґрунту і їх удосконалення»

Листопад
5. Заслуховування доповіді на тему: «Технічні засоби локального внесення мінеральних добрив і їх удосконалення»

Заслуховування доповіді на тему: «Начіпні системи колісного трактора і їх вплив на технологічний процес обробітку грунту»

Грудень
6. Заслуховування доповіді на тему: Підвищення ефективності технічних засобів локального внесення мінеральних добрив при вирощуванні провідних культур»

Заслуховування доповіді на тему: «Удосконалення кузовної машини для внесення мінеральних добрив та інших сипких матеріалів із верхнім подавальним пристроєм»

Заслуховування доповіді на тему: «Технічна характеристика відцентрових  робочих органів тукових машин і підвищення ефективності їх застосування»

Березень – квітень
7. Доповідь «майстер-клас» автора кращої наукової студентської роботи. Квітень-травень
8. Підведення підсумків наукового гуртка Червень

 

 

 

Члени наукового студентського гуртка «Механізатор»

 

Буйновський Олександр Володимирович               АІ81

Горбунов Сергій Петрович                                      АІ81

Карлов Олександр Миколайович                            АІ81

Полевой Ярослав Володимирович                          АІ81

 

Батаєв Адлан Арслудінович                                    АІ71

Дубровський Олег Стефанович                               АІ71

Жабко Олександр Олегович                                    АІ71

Зирянов Едуард Аскарович                                     АІ71

Кайдалов Ренат Хасрат-огли                                   АІ71

Книшенко Віктор Романович                                  АІ71

Кордон Єгор Едуардович                                        АІ71

Степанюк Сава Ігорович                                         АІ71

Шинкарьов Кирило Олександрович                        АІ71

Штокало Данило Сергійович                                  АІ71

 

Іваник Михайло Юрійович                                     АІ591м

Леліс Олександр Віталійович                                  АІ591м

Лещенко Вадим Костянтинович                             АІ591м

Михайлов Михайло Олександрович                       АІ591м

Мокрогуз Віктор Сергійович                                  АІ591м

Підько Дмитро Володимирович                              АІ591м

Саламатов Владислав Сергійович                           АІ591м

Скрипнік Олександр Віталійович                           АІ591м

Тарасенко Олександр Сергійович                           АІ591м

Троян Олексій Юрійович                                        АІ591м

Четверіков Євген Сергійович                                  АІ591м

Щусь Олег Вікторович                                            АІ591м

Ярашов Мират                                                         АІ591м

 

Бабіч Олексій Сергійович                                       АІ491м

Валковський Іван Миколайович                             АІ491м

Войтенко Ігор Віталійович                                      АІ491м

Воропаєв Олександр Вікторович                            АІ491м

Горбачов Карім Рустамович                                    АІ491м

Григоренко Микита Сергійович                              АІ491м

Зоря Яким Сергійович                                             АІ491м

Каратаєв Євгеній Володимирович                          АІ491м

Кобиляцький Владислав Віталійович                     АІ491м

Коротун Олексій Анатолійович                              АІ491м

Курдюков Олексій Олександрович                         АІ491м

Маяцький Ілля Павлович                                        АІ491м

Меженський Віталій Віталійович                           АІ491м

Михайлюк Павло Юрійович                                   АІ491м

Петрушов Микола Юрійович                                  АІ491м

Погорєлов Андрій Юрійович                                  АІ491м

Решетняк Артем Олександрович                            АІ491м

Сафонов Родіон Олександрович                             АІ491м

Скороход Дмитро Олександрович                          АІ491м

Скороход Назар Миколайович                                АІ491м

Слабоспицький Ярослав Дмитрійович                    АІ491м

Снігур Сергій Ігорович                                           АІ491м

Соловйов Сергій Ігоревич                                       АІ491м

Ткаченко Євгеній Миколайович                             АІ491м

Шмаленюк Сергій Володимирович                         АІ491м

 

Алєксєєнко В`ячеслав Іванович                              АІ291зм

Бутурлимов Дмитро Геннадійович                         АІ291зм

Виноградов Павло Вікторович                                АІ291зм

Гончаров Володимир Миколайович                       АІ291зм

Гулей Олександр Васильович                                 АІ291зм

Гумеч Іван Вікторович                                            АІ291зм

Дорошин Роман Володимирович                            АІ291зм

Іванішко Артур Сергійович                                    АІ291зм

Коваль Олександр Васильович                               АІ291зм

Миколенко Микола Михайлович                            АІ291зм

Михальченко Степан Адамович                              АІ291зм

Моргунов Борис Дмитрович                                   АІ291зм

Охременко Денис Сергійович                                 АІ291зм

Пахомов Владислав Віталійович                             АІ291зм

Пєвєнь Євген Олександрович                                 АІ291зм

Покушалов Сергій Романович                                АІ291зм

Чернобук Денис Геннадійович                                АІ291зм

Чернов Максим Ігоревич                                         АІ291зм

 

 

ПЕРЕЛІК

доповідей і тез доповідей членів наукового гуртка на

V Науково-практичній  конференції студентів, магістрантів та аспірантів

«Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку

 третього тисячоліття» (19 листопада 2020 року)
секція 9 «Технічні засоби в агропромисловому комплексі»

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКУ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОСІВУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Решетняк А. О., Погорєлов А. Ю., Ярашов М.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Фесенко Г. В.

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕННЯ СИПКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І ЇХ АНАЛІЗ

Воропаєв О. В., Григоренко М. С., Зоря Я. С.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Фесенко Г. В.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І ЙОГО УДОБРЕННЯ

Валковський І. М., Воропаєв О. В.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Фесенко Г. В.

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПРОВІДНИХ КУЛЬТУР З ЕЛЕМЕНТАМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Курлов В. І.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Фесенко Г. В.

 

КОРМОПРИГОТУВАЛЬНИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДРІБНЕНЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ В РІДИНІ

СлабоспицькийЯ. Д., Дорошин Р. В., Алєксєєнко В. І.

Науковий керівник: кандидат технічних наук Дзюба А. І.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ПОДРІБНЕНИХ В РІДИНІ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ

Снігур С. І., Каратаєв Є. В.

Науковий керівник: кандидат технічних наук Дзюба А. І.

 

ЗАПОБІГАННЯ ОХОЛОДЖЕННЮ КОРМОВОЇ СУМІШІ НА КОРМОВИХ СТОЛАХ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ПРИ ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Скороход Н. М., Ткаченко С. М., Маяцький І. П.

Науковий керівник: кандидат технічних наук Дзюба А. І.

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАРОЩЕННЯ ЗНОШЕНИХ ДЕТАЛЕЙ СПОСОБАМИ НАПИЛЕННЯ ТА НАПЛАВКИ

Мокрогуз В. С. Підько Д. В. Коваль О. В.

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Кім Єн Дар

 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ВУЗЛІВ ГІДРОСИСТЕМ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ МАШИН

Гумеч І. В.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кім Єн Дар

 

ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИЛІНДРОПОРШНЕВОЇ ГРУПИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Іванішко А. С.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кім Єн Дар

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Гулей О. В., Охременко Д. С., Чернов М. І.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кім Єн Дар

 

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕРНІЗОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТЯГНУЧИХ БАРАБАНІВ КОВШОВОГО ЕЛЕВАТОРА

Кобиляцький В. В., Коротун О. А., Михайлюк П. Ю.

Науковий керівник: кандидат технічних наук Риндяєв В. І.

 

ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ВІЧОК РОБОЧИХ ВАЛКІВ ПРЕСУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БРИКЕТІВ

Курдюков О. О., Петрушов М. Ю.

Науковий керівник: кандидат технічних наук Риндяєв В. І.

 

АНАЛІЗ СЕПАРАТОРІВ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИХ МАШИН Четверіков Є. С., Лещенко В. К., Пєвєнь Є. О.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Волох В. О.

 

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ БОРОНУВАННЯ КУЛЬТУР СУЦІЛЬНОГО ПОСІВУ

Сафонов Р. О., Тарасенко О. С., Леліс О. В.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Волох В. О.

 

АНАЛІЗ КОРМОРОЗДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Покушалов С. Р., Михайлов М. О., Маяцький І. П.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Волох В. О.

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДОЇННЯ ПРИБЕЗПРИВ’ЯЗНОМУ УТРИМАННІ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Виноградов П. В., Меженський В. В.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Волох В. О.

 

ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА З ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Соловйов С. І., Шмаленюк С. В., Чернобук Д. Г.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,

доцент Чаплигін Є.М.

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Скороход Д. О., Горбачов К. Р., Гончаров В. М.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,

доцент Чаплигін Є.М.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори