Студентський науковий гурток «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 

Керівник Шахова Юлія Юріївна,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Здобувачі вищої освіти зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва під час навчання виконують наукову роботу і представляють отримані результати у кваліфікаційних роботах ОС «бакалавр», «магістр» та звітах науково-дослідної роботи (НДР) кафедри за тематикою: «Встановити вплив технологічних рішень на господарсько-корисні ознаки та ефективність тваринництва» № Держреєстрації  0117U004383. етап 2020 року «Вивчення рівня детермінованості господарсько-корисних і селекційних ознак генотиповими і паратиповими факторами з використанням новітніх методів досліджень». Здобувачі вищої освіти обирають напрям науково-дослідної роботи відповідно досліджень науково-педагогічних працівників зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ПІП, науковий ступінь, вчене звання Напрям наукових досліджень
Берестова Л.Є. кандидат с-г наук, старший науковий співробітник Годівля сільськогосподарських тварин

Кормовиробництво

Шахова Ю.Ю. кандидат с-г наук, старший науковий співробітник, доцент Технологія виробництва продукції птахівництва

Біотехнологія відтворення (ВРХ) Технологія виробництва молока та яловичини

Василець В.Г. кандидат с-г наук, старший науковий співробітник Скотарство, Вівчарство
Стрижак Т.А. кандидат с-г наук, старший науковий співробітник Технологія виробництва продукції свинарства

Біотехнологія відтворення (свині) Бжільництво

 

План роботи

наукового гуртка

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

на 2020/21 н.р.

 

№ з/п Тематика роботи Термін виконання
1. Затвердження плану роботи на 2020/21 н.р. Вересень
2. Планування індивідуальної наукової роботи членами гуртка Вересень-жовтень
3. Підготовка та участь у V Науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття Жовтень-листопад
4. Попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОР «магістр» Листопад
5. Підготовка до проходження практики здобувачами ОР «магістр» та ОР «бакалавр» Грудень
6. Проведення наукових досліджень за тематикою кваліфікаційних робіт здобувачів ОР «магістр» та ОР «бакалавр» Січень-лютий
7. Підготовка та проведення «Дня кафедри» Березень-квітень
8. Підготовка результатів наукової роботи до друку, доповіді на засіданні членів гуртка Березень
9. Заслуховування доповідей на тему наукових досліджень Квітень
10. Розширене засідання НГ із попереднім захистом кваліфікаційних робіт здобувачів ОР «бакалавр».

Звітність за 2020/2021 нр

Травень

 

Spoiler title

Група БТ 501 м

 1. Безмельницин Е. Є.
 2. Бондар О. В.
 3. Долбіна Д. В.
 4. Дробот В. С.
 5. Заслонка В. К.
 6. Іванченко Є. В.
 7. Коленко О. С.
 8. Колосов В. І.
 9. Мележик В. О.
 10. Петраш В. В.
 11. Россова А. В.
 12. Салащенко Д. А.
 13. Світіч К. Р.
 14. Семененко В. В.
 15. Семененко Вл. В.
 16. Халілова А. С.
 17. Швайка О. Г.
 18. Шкварченко О. О.
 19. Бугайова К. А.

        Група БТ291 с

 1. Адаменко М. М.
 2. Бережний Д. В.
 3. Євтух М. Ю.
 4. Лисак Ю. В.
 5. Мануйлов М. А.
 6. Моісеєнко Є. В.
 7. Савойська С. В.
 8. Сало А. А.
 9. Сєльнікова О. В.
 10. Старовойтова Н. М.
 11. Старовойтова А. М.
 12. Чепкаленко В. Р.
 13. Черних А. О.
 14. Шершньов В. І.

   Група БТ 281

 1. Кириченко Г. С.
 2. Кочегаров М. С.

     Група БТ71

 1. Кіщенко Б. В.
 2. Мерзляков В. С.
 3. Павленко М. О.
 4. Чмак В. О.
 5. Яковлєв О. В.

 

 

У рамках роботи наукової роботи здобувачі вищої освіти усвідомлюють професійну спрямованість, обирають напрям і разом з керівником формують власну програму наукової роботи, під час проходження виробничої практики проводять аналітичні та експериментальні досліди. Набувають навичок оформлення первинної та звітної документації. Отримані результати піддають статистичній обробці, для обґрунтування отриманих висновків та формування наукового продукту. Для апробації власних досліджень члени НСГ приймають участь у науково-практичних конференціях, різноманітних конкурсах наукових робіт.

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори