Обговорення проєктів освітніх програм зі здобувачами вищої освіти на економічному факультеті

7 квітня 2021 року на економічному факультеті Луганського національного аграрного університету відбулась зустріч зі здобувачами вищої освіти з метою представлення  та обговорення проєктів освітніх програм на наступний навчальний рік.

Безпосередня зустріч студентської спільноти з гарантами освітніх програм є одним з елементів системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті, яка передбачає різноманітні форми залучення здобувачів вищої освіти до обговорення змісту та структури освітніх програм.

Предметом обговорення під час онлайн зустрічі стали проєкти освітніх програм на 2021-2022 навчальний рік: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за ступенями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

В обговоренні взяли участь гаранти та члени проєктних груп освітніх програм економічного факультету, представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти.

Перш за все гаранти ознайомили присутніх з проєктами освітніх програм та відповідними стандартами освіти. Після чого, дотримуючись принципів свободи висловлювання та конструктивної критики, учасники обговорення висловили свої враження щодо якості освітньої діяльності на факультеті та внесли пропозиції з удосконалення проєктів. Узагальнюючи вимоги цільової аудиторії, можемо відмітити виразну зацікавленість здобувачів в посиленні фахової підготовки, збільшенні практичної складової, розвитку професійних компетенцій та soft skills під час навчання. Подібні запити з боку студентства не могли не знайти підтримку з боку гарантів освітніх програм, які запевнили, що зібрані зауваження обов’язково будуть враховані в остаточних редакціях освітніх програм. З цього приводу відмічаємо наявність спільного бачення стратегії удосконалення якості освітніх програм та освітньої діяльності у здобувачів, гарантів та навчально-педагогічного персоналу факультету.

Наприкінці обговорення присутніх запросили до подальшої співпраці щодо моніторингу якості освітньої діяльності і удосконалення освітніх програм та компонентів, але вже шляхом on-line опитування. Цей формат також дозволяє висловити власні враження та запропонувати зміни щодо змісту, структури, компонент та результатів навчання.

Дякуємо усім присутнім на зустрічі економічного факультету за активне та конструктивне обговорення проєктів освітніх програм 2021-2022 навчального року.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори