Оголошення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету

Наказ №01-04/064 від 30.04.2020

На виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. №1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання ними трудових договорів (контрактів)», Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету, затвердженого вченою радою Луганського національного аграрного університету, протокол № 1 від «29» січня 2020р. та введено в дію наказом ректора № 01-04/027 від 03.02.2020 року, Статуту Луганського національного аграрного університету, наказую:

 1. З «01 » травня 2020 року оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників в університеті у зазначеній кількості:

Кафедра загальноосвітньої підготовки

 • професор кафедри загальноосвітньої підготовки (технічного спрямування);
 • старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки (гуманітарного спрямування (українська мова);
 • старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки (гуманітарного спрямування (іноземна мова).

Навчально-науковий інститут будівництва

 • доцент кафедри землевпорядкування і кадастру;
 • старший викладач кафедри будівництва та архітектури;
 • асистент кафедри землевпорядкування і кадастру;
 • асистент кафедри будівництва та архітектури.

Навчально-науковий інститут механізації сільського господарства

 • професор кафедри механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі;
 • старший викладач кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці.

Навчально-науковий інститут агрономії

 • професор кафедри селекції рослинництва та захисту рослин;
 • доцент кафедри селекції рослинництва та захисту рослин;
 • старший викладач кафедри наук про землю і лісівництва;
 • асистент кафедри наук про землю та лісівництва – 2.

Навчально-науковий інститут ветеринарної медицини

 • професор кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології;
 • старший викладач кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології;
 • асистент кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології.

Економічний факультет

 • завідувач кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії;
 • доцент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 3.

Навчально-науковий інститут біологічних і харчових технологій

 • доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності;
 • асистент кафедри тваринництва та харчових виробництв.

Адміністративно-управлінський персонал

 • завідувач аспірантури.
 1. Директору центру сучасних освітніх та інформаційних технологій Різниченку І.В., забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Університету у друкованих засобах масової інформації.
 2. Начальнику загального відділу Дрогіну Є.О. протягом одного місяця з дня оприлюднення оголошення про конкурс забезпечити прийом документів для участі у конкурсі.
 3. Секретарю конкурсної комісії Дрогіну Є.О. організувати проведення засідань після завершення прийняття заяв претендентів.
 4. Керівникам структурних підрозділів, на розгляд яких були передані документи допущених до участі у конкурсі претендентів, організувати проведення конкурсу в підрозділі, протягом одного місяця після завершення терміну прийому документів.
 5. Начальнику відділу кадрів Возіяновій Н.П. забезпечити укладання строкових трудових договорів/контрактів з особами, обраними вченою радою університету або призначеними у встановленому порядку на посади науково-педагогічних працівників.
 6. Начальнику загального відділу Дрогіну Є.О. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів університету.
 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. ректора                                                          Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори