Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету

Згідно з вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. №1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання ними трудових договорів (контрактів)», Статуту Луганського національного аграрного університету, Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету, оголошується конкурс на посади:

директор навчально-наукового інституту агрономії – 1

директор навчально-наукового інституту механізації сільського господарства – 1

директор навчально-наукового інституту ветеринарної медицини – 1

Вимоги до претендентів на посади директора навчально-наукового інституту:

 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю навчально-наукового інституту;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі;

завідувач кафедри селекції, рослинництва та захисту рослин – 1

завідувач кафедри наук про землю та лісівництва – 1

завідувач кафедри землевпорядкування і кадастру – 1

завідувач кафедри будівництва та архітектури – 1

завідувач кафедри механізації виробничих процесів у

агропромисловому комплексі – 1

завідувач кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці – 1

завідувач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

завідувач кафедри загальноосвітньої підготовки – 1

завідувач кафедри інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового комплексу – 1

завідувач кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології – 1

завідувач кафедри тваринництва та харчових технологій – 1

завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 1

Вимоги до претендентів на посаду завідувача кафедри:

 • науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри
 • стаж науково – педагогічної діяльності не менше ніж 2 роки
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • є авторами навчально-методичних праць, наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

професор кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

професор кафедри загальноосвітньої підготовки (історико-філософського спрямування) – 1

професор кафедри інфектології, якості і безпеки продукції агропромислового

 комплексу – 1

професор кафедри тваринництва та харчових технологій – 1

Вимоги до претендентів на посаду професора кафедри:

 • ступінь доктора наук (як виняток – доктора філософії або кандидата наук) за відповідною науковою спеціальністю, вчене звання професора за профілем кафедри,
 • стаж науково – педагогічної або наукової діяльності не менше ніж 2 роки
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 7 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • є авторами наукових і навчально-методичних праць опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

доцент кафедри наук про землю та лісівництва – 1

доцент кафедри будівництва та архітектури – 1

доцент кафедри ремонту машин, експлуатації енергетичних засобів та охорони праці – 1

доцент кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу – 1

доцент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

доцент кафедри загальноосвітньої підготовки (історико-філософського спрямування) – 1

доцент кафедри загальноосвітньої підготовки (соціально-гуманітарного спрямування) – 1

доцент кафедри загальноосвітньої підготовки (технічного спрямування) – 1

доцент кафедри інфектології, якості та безпеки продукції агропромислового комплексу -1

доцент кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та мікробіології – 1

доцент кафедри тваринництва та харчових технологій – 3

доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності – 1

Вимоги до претендентів на посаду доцента кафедри:

 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук за відповідною науковою спеціальністю; як правило, вчене звання доцента або професора відповідно до профілю кафедри
 • стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше двох років
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі.

старший викладач кафедри землевпорядкування і кадастру – 1

старший викладач кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

старший викладач кафедри механізації виробничих процесів у агропромисловому комплексі – 1

старший викладач кафедри загальноосвітньої підготовки (історико-філософського спрямування) – 1

Вимоги до претендентів на посаду старшого викладача кафедри:

 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) (або ступінь магістра, спеціаліста) за відповідною науковою спеціальністю за профілем кафедри
 • стаж фактичної роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти не менше двох років
 • рівень наукової та професійної активності, які засвідчуються виконанням, за останні 5 років (2015-2019 рр.), не менше 4 видів та результатів перелічених в пункті 30 Ліцензійних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. №347)
 • навчально-методичні праці, наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав;
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

асистент кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій – 1

Вимоги до претендентів на посаду асистента кафедри:

 • освітній ступінь магістра за профілем кафедри, без вимог до стажу роботи
 • володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у відповідній галузі

вчений секретар – 1

Вимоги до претендентів на посаду вченого секретаря :

 • повна вища освіта (магістр, спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Термін подачі заяв для участі у конкурсі – 30 днів із дня опублікування оголошення.

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до загального відділу університету такі документи:

 • заяву, написану власноруч;
 • автобіографію;
 • дві світлини розміром 4х6 см;
 • копію трудової книжки, завірену в установленому порядку;
 • особовий листок з обліку кадрів, власноруч заповнений претендентом;
 • копії документів, завірені в установленому порядку, про повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання та інші документи, що свідчать про професійні якості претендента;
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації за останні п’ять років, завірені в установленому порядку;
 • список наукових праць, підписаний претендентом за останні п’ять років;
 • інформацію щодо виконання вимог до претендента;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • для претендентів на керівні посади, декана факультету, директора навчально-наукового інституту, завідувача кафедрою на розгляд конкурсної комісії, органу громадського самоврядування подаються візія та план розвитку структурного підрозділу.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

Детальна інформація та зразки документів можна знайти на сайті університету за посиланням:

www.lnau.in.ua

Працівники повинні бути готовими до викладання у різних містах провадження освітньої діяльності університету. А саме на базі:

 1. відокремлених структурних підрозділів у м. Старобільськ (вул. Слобожанська, 68), с. Веселе ( вул. Молодіжна 8) у Луганській області; м. Слов’янськ (вул. Свободи 23), м. Костянтинівка (вул. Ломоносова 157 б) у Донецькій області;
 2. навчально-наукового центру з надання освітній послуг у м. Харків (селище Докучаєвське Харківської області).

 

Подати заяву та документи можна за адресами:

92700, вул. Слобожанська, 68, м. Старобільськ, Луганський національний аграрний університет, кабінет відділу кадрів;

84122, вул. Свободи 23, м. Слов’янськ, Слов’янський коледж Луганського національного аграрного університету, кабінет загального відділу університету.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном: +38 (050) 021 22 81

e-mail: rector@lnau.in.ua

Нормативна документація

Бланки документів

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори