Підведення підсумків проходження виробничої практики факультету Ветеринарної медицини

Виробнича практика є найважливішою ланкою в системі підготовки фахівців у галузі ветеринарної медицини. Вона дозволяє студентам в достатній мірі ознайомитися з діяльністю ветеринарного лікаря широкого профілю, закріпити теоретичні знання, виявити їх прогалини та набути необхідних практичних навичок.

Виробнича практика студентів Луганського НАУ проходила в кращих ветеринарних об'єктах України. 24 грудня 2015 року відбувся захист звіту з практики студентів шостого курсу за напрямом підготовки Ветеринарна медицина. За час проходження практики стало зрозуміло, що практиканти брали безпосередньо участь у прийомі хворих тварин, постановці діагнозу, надання лікарської допомоги, проведенні планових діагностичних, профілактичних та оздоровчих заходів, у ліквідації інфекційних та інвазійних хвороб. Ознайомилися з виробничою санітарією та гігієною праці в тваринництві та висунули пропозиції щодо поліпшення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища з метою запобігання захворювань людей і тварин.Попереду випускників чекає захист дипломних робіт та здобуття вищої освіти за обраною професією Лікаря ветеринарної медицини. А зараз педагогічний склад факультету Ветеринарної медицини та завідувач виробничою практикою бажає щиро привітати з успішним захистом звіту.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори