Результати засідання секції науково-практичної конференції «Економічні проблеми модернізації та інвестиційного розвитку підприємств»

21 лютого 2018 року в рамках Звітної науково-практичної конференції за підсумками роботи у 2017 році відбулося засідання секції «Економічні проблеми модернізації та інвестиційного розвитку підприємств», у роботі якої взяли участь більш ніж 30 учасників: членів професорсько-викладацького колективу, аспірантів, магістрів економічного факультету. Тут обговорювалися проблеми сучасної економічної науки та обмін дослідницьким досвідом.

Відкриваючи засідання секції, її науковий керівник – в.о. декана економічного факультету к.е.н. Васюренко Лариса Валентинівна – окреслила основну тематику роботи секції, присвячену підвищенню ефективності діяльності підприємств засобами модернізації та інвестиційного розвитку. Зазначила, що результати сучасних наукових досліджень мають сенс лише за умови їх апробації на практиці. Підкреслила, що сьогодні лише через знання можна створити й розвивати конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати високу ефективність діяльності підприємств.

У своїй доповіді Фірсов Євген Олександрович, д.е.н., професор кафедри менеджменту, статистики та економічного аналізу представив результати дослідження щодо методологічних питань розвитку ринкової економіки. Історія людства поставила два грандіозні соціально-економічні «експерименти» розділивши Корею та Німеччину на дві частини, які розвивались за двома різними економічними моделями. Результати таких історичних досвідів не могли не привернути увагу науковців, бо саме такі глобальні порівняння стають джерелом значних висновків на майбутнє. Євген Олександрович, проаналізувавши дві моделі розвитку суспільства, зробив оптимістичний прогноз, людство має перспективи високих результатів розвитку, якщо обере вірний шлях. І хоча доповідь Євгена Олександровича була зроблена на глобальному рівні, питання, що задавали слухачі здебільшого стосувалися нашої країні, які перспективи саме її розвитку і чи має Україна шанс запозичити модель розвитку успішних країн.

Практичний сенс мала доповідь старшого викладача кафедри фінансів і економічної кібернетики Нігматової Олени Станіславівни «Виявлення об'єктивних та суб'єктивних умов споживання органічної сільськогосподарської продукції». Під час виступу Олени Станіславівни учасники конференції змогли дізнатися, що таке є органічна продукція і з чим її їдять, чи можна в Україні з органічної продукції приготувати перше, друге і компот, за якими трьома ознаками можна відрізнити сертифіковану органічну продукцію, а не підпасти під дію маркетингових хитрощів.

На засіданні було представлено звіт к.е.н., професора кафедри менеджменту, статистики і економічного аналізу О.В. Кочеткова, наукового керівника науково-дослідної теми економічного факультету «Управлінські аспекти модернізації аграрного виробництва в умовах інтеграції України до Європейського економічного простору». Професор О.В. Кочетков представив проміжний звіт з науково-дослідної роботи по темі економічного факультету. Доповідач зазначив, що за результатами науково-дослідної роботи економічного факультету за 2017 р. було опубліковано наукові статті у фахових журналах, прийнято участь у міжнародних наукових конференціях. Опубліковано 4 монографії за прикладними дослідженнями і розробками, опубліковано 3 навчальних посібника за прикладними дослідженнями і розробками, надруковано 29 статей. Професор Кочетков О. В. доповів також, що у 2017 році асистентом кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії Балдиком Денисом Олександровичем захищено кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств».

По завершені засідання учасники відмітили загальну актуальність та глибину тематики виступів, висловили надію на плідну наукову співпрацю з колегами та побажали успіхів і високих наукових досягнень аспірантам та магістрантам факультету.

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори