Розвиток студентського самоврядування ЛугНАУ

Розвиток студентського самоврядування, якому сприяє проєкт «Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у Східній Україні» (AHEADEU) і не тільки, – це підвищення можливості здобувачів вищої освіти самостійно або через представницький орган вирішувати питання навчання й побуту, захисту власних прав та інтересів, реалізації заходів, спрямованих на удосконалення й урізноманітнення повсякденного життя студентства.

Розуміючи це, здобувачі освіти ЛугНАУ активно залучаються до участі в управлінні Університетом. Представники студентства входять до складу Конференції трудового колективу, Вченої ради, Ради з якості вищої освіти, Науко-технічної ради, Комісії з питань академічної доброчесності, Стипендіальної комісії, Приймальної комісії, у тому числі 5 представників входять до агітаційно-профорієнтаційної бригади. Така широка представленість дає реальну можливість впливати на університетське життя в межах студентських повноважень. Варто зазначити, що здобувачі вищої освіти ЛугНАУ не просто є присутніми на засіданнях зазначених вище комісій та рад, а є активними ініціаторами ідей заради покращення освітньо-виховного процесу (з колегіальним та дорадчим правом голосу). Для налагодження успішної комунікації між представниками університетської спільноти, у тому числі з адміністрацією, створено комунікативні платформи: вільний простір для спілкування «Освітнє кафе», дискусійний відкритий мікрофон «Зворотній зв'язок».

Розвитку студентського самоврядування сприяє і прояв активності в університетських заходах та міжнародних проєктах. Різноманітні ініціативи, які реалізовуються за участі здобувачів вищої освіти Університету або навіть започатковуються ними, спрямовані на зростання лідерського потенціалу, громадянської активності, організаторських здібностей та інших важливих soft skills. Учасники Школи лідерства, Центру медіації, пройшовши відповідне навчання, стають агентами змін, мотиваторами студентської активності та ініціативності. У цьому навчальному році в Університеті, з ініціативи та за реалізацією здобувачів, стартував проєкт «ЛНАУ talks» – серія навчально-просвітницьких відеороликів у форматі ТЕD, оригінальна форма самоосвіти, що дозволяє розвивати компетенції, яким недостатньо приділено уваги безпосередньо в освітньому процесі. Розвитку додаткових вмінь і навичок здобувачів сприяє їх участь у міжнародних проєктах. У рамках проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» запущено розвиток кейс-клубів в університетах Сходу України, у тому числі в ЛугНАУ сформована команда щодо реалізації цього проєкту, який так само сприяє підвищенню креативності, логічного та критичного мислення тощо. Проєкт «Стартап-школа Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку та підприємницькій діяльності стартапів в цільових університетах Донецької та Луганської областей» та їх включення до загальноукраїнської мережі стартап шкіл «Sikorsky Challenge» сприяє виявленню та розкриттю підприємницьких здібностей здобувачів. До того ж в Університеті сформована робоча група з представників ОСС щодо реалізації міжнародних проєктів. Зокрема, під час реалізації проєкту «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU) представники цієї групи взяли активну участь у розробці концепції створення коворкінг-просторів у ЛугНАУ.

Участь у студентському самоврядуванні – це відмінний досвід практичного менеджменту, роботи в команді та прекрасна можливість розвитку лідерських якостей, організаторських здібностей та важливих soft skills, це школа управління власним життям.

 

 

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори