Списки рекомендованих до зарахування на денну форму навчання, вступ на базі ПЗСО