Університету 95 років!

Два роки в екзилі…

У 2016 році ми відзначаємо знаменну дату – 95-річчя Луганського національного аграрного університету як багатопрофільного навчального закладу найвищого ІV рівня акредитації державної форми власності та його 190-річчя як освітнього аграрного закладу. Історичне коріння Луганського національного аграрного університету закладено відкриттям у 1826 році Луганської зразкової сільськогосподарської ферми в Донбаському регіоні – першого науково-методичного центру в аграрній галузі, що відповідав європейським нововведенням того періоду по впровадженню передових методів у сільськогосподарському виробництві.

Протягом багатьох десятиліть Луганський НАУ є єдиним вищим аграрним навчальним закладом Донбасу. У 1941-1943 рр. він пережив евакуацію в Таджицький сільськогосподарський інститут (м. Ленінабад) та Іванівський сільськогосподарський технікум (м. Саратов) і переміщення в м. Харків у 2014 році.

У зв’язку із складною політичною ситуацією, що склалася на територіях Луганської і Донецької областей і становила загрозу для життя студентів та викладачів, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 408 від 20.10.2014 року Луганський НАУ був переміщений до м. Харкова, де з 03 листопада 2014 року він проводить свою освітню діяльність на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка та Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Пізніше було організовано повноцінний навчальний процес на базі відокремленого підрозділу «Старобільський технікум ЛНАУ» для студентів 3 і 4 курсів п’яти факультетів. Ведеться навчання й на базі науково-дослідних установ, лабораторій і ветеринарних клінік м. Харкова та Харківської області, де створено 20 філій кафедр.

Можливості вивезення будь-якої науково-методичної документації, фінансової, статистичної звітності, архівів, у тому числі й особистих справ абітурієнтів та студентів не було, тому ми почили роботу університету з «чистого аркушу». Таким чином, в університеті були відновлені всі навчальні плани. Майже з нуля розроблені навчально-методичні комплекси по 1200 дисциплінам.

На 03 листопада 2014 року було організовано роботу 7 факультетів та 23 кафедри. До роботи стало 70 науково-педагогічних та допоміжних робітників, а до кінця року їх було вже 115. У ЛНАУ на цей час свої знання та досвід передають молоді 16 докторів наук, професорів та 70 кандидатів наук.

ЛНАУ – це Український переміщений ВНЗ, де на сьогодні навчається понад 2000 вітчизняних та 100 іноземних студентів, які проживають у 7 гуртожитках Харківських ВНЗ. Місцями в гуртожитках забезпечено всіх охочих студентів та співробітників із родинами. Налагоджена співпраця зі 172 підприємствами України, на яких наші студенти проходять виробничу практику. Напрацьована методика проведення виїзних занять на підприємствах. Більше 30 студентів успішно пройшли закордонну практику на сільськогосподарських підприємствах Великобританії, Данії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії, Канади, США, Австралії, Нової Зеландії.

Слід вказати, що залученню до навчального процесу студентів передусім сприяли викладачі та співробітники, які приїхали першими: Знаткова О.М., Сіверська Н.М., Орлова-Курилова О.В., Овчаренко О.А., Кочетков О.В., Поляков А.М., Бабенко О.П., Чернікова Н.М., Березенко К.С., Горячєва Л.Д., Бережна Ю.Г., Поповиченко Г.С., Кирпичова І.В., Капустін О.О., Левадна С.І.та інші.

Серед студентів, які стали першими ластівками, у переміщеному університеті були Коротов Юрій, Бережний Григорій, Стоян Владислав, Сухоруков Дмитрій, Положухно Данило, Третякова Ніна та інші.

Хотів би відмітити лідерів серед викладацького складу ВНЗ в організації виховної роботи зі студентами – Знаткову О.М., Родіонову К.О., Нігматову О.С., Мінакову В.О., Талапова Т.К., Логвиненка М.В., Левадну С.І., Ращупкіну Л.Л., а також Остапенко К.О. – автора та тренера проекту «Успішна особистість», яка здійснює інформаційний супровід діяльності університету.

У 2016 році університет став повноправним членом Харківського університетського консорціуму, має вільний доступ до наукових бібліотек, а отже, наукових та методичних праць учених та провідних науковців Харківських ВНЗ.

Не можу не подякувати й викладачам та співробітникам, які мешкають у Харкові, але активно залучилися до роботи по відродженню та становленню переміщеного університету: Ульянченку О.В., Терешкіну О.Г., Ізотовій Н.О., Шаблі В.П., Морозову І.В., Васюренко Л.В., Фесенко Т.Г., Тридубу А.Г., Варварову Л. М., Фесенку Г.В., Грідасову В.І., Волоху В.О., Дзюбі А.І., Чугаєву С.В., Ткач Л.І., Могутовій В.Ф., Задорожній В.В., Пиріжок Т.Ю. та іншим.

Саме дякуючи талановитим студентам, високодосвідченому професорсько-викладацькому складу та співробітникам у найтяжчих умовах вдалося зберегти та збагатити багаторічні традиції ВНЗ.

Висловлюю впевненість, що наполегливою працею колективів кафедр та підрозділів, студентів та аспірантів ми відродили в умовах переміщення традиції ЛНАУ.

Усім вам та вашим родинам бажаю миру в країні та душах, здійснення мрій, щастя та добробуту і дякую за великий патріотизм, витримку та підтримку ВНЗ у таких незвичних умовах.

В.о. ректора ЛНАУ (м. Харків), професор М.В. Брагінець

Ми переїжджаємо на новий сайт 😃

Ми переходимо на новий сайт! Робимо його більш зрозумілим і зручними у використанні. Цей процес не швидкий і може зайнятий багато часу. Актуальна інформація вже знаходится на нашому новому порталі. lgnau.edu.ua

English EN Ukrainian UK
Догори